استقلال اهداف بالایی دارد...

Posted on at


منیجر تیم پسران و دختران استقلال آقای اینجینر محبوب اهداف بسیار خوبی برای تیم استقلال در نظر دارد که میخواهد طی مدت های کوتاهی این اهداف را عملی نماید و استقلال را پیشرفت بیشتری دهد تا این نوجوانان با امیدی که در این تیم آمده اند را از دست ندهنداین تیم در مدت چند ماه اخیر پیشرفت های گوناگونی داشته است و یا هم میشود گفت که سال 92 برای استقلال فال نیک گرفته شده است.اولآ تاسیس تیم دختران استقلال و بعدآ برنده شدن آنها در مسابقات لیگ بانوان کابل و گرفتن مقام نایب قهرمانی بعد آن تیم پسران استقلال که در این اواخر بازیکنان جدیدی و عالی را برای این تیم انتخاب نموده اند و قهرمام شدن آنان در مسابقات فوتسال و شناسایی چهره های برتر در مسابقات لیگ فوتبال کابل،تغیرات زیادی در تیم پسران استقلال وارد شد اینکه مربی آنها آقای عبدالرزاق ممرک  تغیر داده شده و استاد عبدالله مربی پسران گردید بازیکنان جدیدی آورده شد زیرا اینبار پسران استقلال میخواهند در مسابقات فوتبال مقام بهتری بدست بیاورندقرار است جای تمرین دختران عوض شود و در میدان الزهرا تمرین گرفته شود منیجر این تیم با حمایت بعضی اشخاص انشالله در پی ساخت چمن مصنوعی برای تمرین فوتبال است که بعد از ساخت آن مکان تمرین تیم استقلال در میدان استقلال خواهد بود.همانطوریکه گفته شده بود این تیم حمایت مالی بسیار خوبی میشود دیروز در میدان تمرین منیجر محبوب با لباس های جدیدی داخل میدان شدند و برای مسابقات لباس های جدید،شینکاک های جدید و دیگر وسایل مورد ضرورت را تهیه نموده اند 


استقلال بخاطر نامی که کشید و برد های که داشت و همچنان با داشتن بهترینان و نوجوانانی که استعداد های خوبی دارند توانست بهترین فرصت ها را برای خود مهیا نمایند بطور مثال اشخاصی اند که میخاهند مکان زمین را برای تمرین مهیا نمایند و همچنان شخصی لباس های ورزشی این تیم پسران و استقلال آن را تامین کنند و این یک خبر خوشی برای این تیم است اما با این همه استقلال مدیون حمایت شرکت های ( فیلم انیکس ) و ( وومین انیکس ) اند که با روش درست تیم داری آقای اینجینر محبوب این تیم بطور درست تاسیس شد و پیشرفت های زیادی کرد نام خود را میخواهد جاویدان نگه دارد.استقلال با اینکه در اوروپا و امریکا توسط عکاسان و فیلمبرداران خارجی نام کشیده بود اینبار در انگلیستان مردم با این تیم معرفی خواهند شد روز دوشنبه در یکی از جلسه های تمرینی عکاسی از چاینل بی بی سی فارسی برای عکاسی آمده بود که میخواهد در آنجا فوتبال بانوان افغانستان را به نمایش قرار دهد که در این کشور حتی برای بانوان اجازه ورزش نیز داده میشود و این معرفی برای تیم استقلال با ارزش تمام میشود زیرا اینبار در انگلستان ما به دید مردم خواهیم خورد.به امید پیروزی هر چه بیشتر این تیم 


نویسنده:اسما ابراهیمی160