خانواده و اجتماع از دید گاه اسلام

Posted on at


قسمت دوم:


ویژه گیهای خانواده مسلمان:


خانواده مسلمان به آن خانواده گفته می شود که تمام اعضای آن پابند احکام الهی و ارشادات شریعت غرای محمد (ص) باشند. دارابودن خصایل نیکو، رعایت آداب اسلامی، احترام متقابل، شفقت به کودکان و احترام به بزرگان، سعی و تلاش برای کسب علم و دانش و کسب معیشت از طریق حلال، از ویژه های بارز یک خانواده مسلمان می باشد.


خیر وسعادت را در عملی نمودن وجایب و مسوولیت های دینی و دنیوی دانسته از کینه و نفرت، دروغ و دو رویی و غیبت دوری جسته، خواهشات نا مطلوب نفسانی را با الهام از احکام الهی منکوب و مرفوع نموده از خیانت و ظلم و تعدی جدا پرهیز و دوری نموده و در هر حالت خداوند متعال را حاضر و ناظر اعمال و حرکات خویش دانسته و مصداق حدیث شریف خاتم الانبیا حضرت محمد(ص) در این دنیای فانی باشد


:


المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. ترجمه : مسلمان کامل کسی است که از ضرر زبان و از ضرر دست آن مسلمانها در امان بوده باشند.


اهداف تشکیل دهنده خانواده: برخی از اندیشمندان، خانواده یک سازمان فعال، فعال، پویا، زنده و بنیادین است. و همانند هر سازمان دیگری اهداف خاصی برای تشکیل و تداوم آن وجود داشته و هدف اساسی آن تامین سلامت روحی و روانی افراد بشر می باشد


.


هدف تشکیل خانواده روی اصول عمده که ذیلا از آن ها یاد آوری میگردد استوار می باشد. اول تحقق جامعه سالم: خانواده واحد بنیادین جامعه محسوب میشود تشکیل خانواده به این معنا است که به خواستها و تمایلات عاطفی و روانی انسانها در حد اعتدال پاسخ داده شود تا از بروز انحرافات اخلاقی و فرهنگی جلو گیری به عمل آید.


انحطاط و آسیب های اجتماعی زمانی جامعه را در معرض خطر قرار میدهد که آرامش درونی و نفسانی انسان در محیط خانواده برآورده نشود. بنا هرتلاش و کوششی بمنظور تشکیل خانواده در واقع گامی مثبت در جهت تحقق جامعه، سالم محسوب میشود


.


تشکیل خانواده، حس مسوولیت پذیری و امید به زنده گی زوجین را افزایش داده و انگیزه برای دسترسی به یک زنده گی ایده ال در انسان قوت می بخشد. سعی و تلاشی که در جهت برآورده شدن نیازمندی های معنوی و ارتقای سطح زندگی تحصیلی و تربیتی فرزندان صورت میگیرد همه در راستای سالم سازی خانواده و جامعه می باشد. در این صورت میتوان گفت که تشکیل خانواده و سلامت جامعه دارای رابطه و معقول می باشد.About the author

160