فساد

Posted on at


فساد به معنی فتنه و نیرنگ است و این فساد است که در ادارات سبب ظلم و بدی میگردد. افغانستان از جمله کشورهایی است که فساد در آن حدی قابل توجه افزایش یافته ااست.فساد به رشوت خوردن و رشوت تنها نیست بلکه توجه به قوم نیز جز فساد بوده و گفتن برتری قوم و انجام کاری به خاطر قومبودن در اسلام حرام است چون همه در اسلام برتبر و برادر اند.ما جامعه یی داریم که باید ترقی نماید اما ترقی چشمگیری در فساد کردیم اگر نتوانیستیم تا حال جلو این فساد را بگیریم تنها دلیل ضعف این است که با هم متحد نشدیم و این نفاق ما است که همیشه باعث شکست میشود فساد از اثر بی ایمانی به میان می آید آن کسانی که واقعا ایمان دارند هیچگاه فساد نمیکنند و با ایمانی که  دارند این فتنه را ریشه کن میکنند .گسترش فساد باعث تبعیض در بین افراد جامعه میگردد در بین ثروتمندان و         وفقرا تبعیضات قومی نژادی دوری از صلح و بی امنیتی میگردد زمانی که   هر شخص به اندازه نفود و قدرتش فساد و ظلم نماید کشور به خطرات بزرگ اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی دچار میگردد حالانکه باید هر فرد جامعه به اندازه توان خود برای از بین بردن این مشکلات و خطرات تلاش ورزد فساد در دین اسلام حرام بوده و  قوانین کشور نیز با این امر مخالف است پس بر ما لازم است تا در راه از بین بردن تاریکی و سایه جهالت بر پا خیزیم و آن را کامل محو و نابود بسازیم.


       


 About the author

hayedeh-nowrozi

Hayedeh Nowrozi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160