حقوق همسایه

Posted on at


 

حقوق همسایه

حق همسایه بالای یک همسایه دیگر بسیار زیاد است و باید هر انسان از حقوق همسایه خود دفاع کند حق اولیتی که یک همسایه دارد حمایت کردن آن است ما باید با همسایگان خود روابط برادری و خواهری داشته باشیم و همیشه در حمایت یکدیگر بکوشیم و حقوق همسایگی را بجابیاوریم خداوند ج از کسانی خوشش میاید که 1 –از حقوق همسایه خود دفاع کند 2-همسایه خود را سیر کرده وبعد خودش بخورد 3-توجه زیاد برای رفع احتیاجات آن داشته باشد 4-خانه خود را بر خانه او چنان بالا نبرد که اذیت شود 5-بوی دیگ تو باعث اذیت او نشود

پس در این صورت حقوق همسایگی بجا می شود«

باید ذکرشود که رسول الله ص بعضی از حقوق همسایه ها را تعین نموده بر هر انسان لازم است که همسایه آن اگر مریض شود به عیادت آن برود اگر وفات کند به تشبیع جناره او شرکت کند. اگر از تو قرض می خواهد وتوانمند باشی به او قرض بده,اگر عیبی به او دیدی, عیبش را بپوشان.

این ها از جمله همکاری با همسایه می باشد که می تواند روابط مستحکم را در بین همسایه ها بوجود بیاورد.

 About the author

160