فواید شلغم

Posted on at


فواید شلغم


 شلغم گیاهی است با برگهای ناصاف و بریدگیهای زیاد به رنگ سبز و سفید . ریشه آن غده ای و به شكل های گرد و یا دراز به رنگ سفید با لكه های بنفش می


باشد


 1- مقوی است2-شلغم اشتها آور است


3 خوردن آب شلغم درمان كننده جوش صورت است  وبرای پوست بدن مفید است


4-زد سرطان زد ویروس های بدن5-شلغم برای کم خونی مفید میباشد ودارای ویتامین B1 می باشد


6-آب شلغم برای شکر مفید می باشد


7- شلغم درمان بسیاری از بیماریهای پوستی است


8-آب شلغم برای گلو دردی مفید می باشد


9-شلغم برای رشد و نمو استخوانها مفید است 


-10شلغم برای نفس تنگی مفید می باشد


 About the author

160