کاریکاتور

Posted on atدر کابل خیابانی افتتاح شد و نام ان را از قبل شورای وزیران به نام فیض محمد کاتب تاریخ نویس افغانستانی نام گذاری کرده بودند اما در موقع افتتاح شهرداری این تابلو را برداشت و نام دیگری بر ان ماند 


ملا فیض محمد کاتب هزاره از قبیله هزاره در افغانستان است که سالهاست مورد هجوم و نسل کشی قرار گرفته اند و در قرن بیست و یک باز این رویکرد با تغییر چهره ادامه دارد . 


این حرکت باعث اعتراض فعالان مدنی و روشنفکران شده است و درگیری بر سر نصف این تابلو ادامه دارد . 


مهدی امینی کاریکاتوریست افغانستانی این حرکت را با نگاه تاریخی نسبت به هزاره ها به صورت یک کاریکاتور کشیده است 


 


زندگی صفر درجه 


کاوه ایریک About the author

mohammadhasani

Kaveh Ayreek
Filmmaker and theater director living in Kabul

Subscribe 0
160