پدر و مادر مهربانم,سپاس گذارم

Posted on at


پدر و مادر ,دو فرشته ای نگهبان و مراقب فرزندان که مبادا پایشان در ناهمواری های زمان بلغزد ,همیشه مواظب اولاد خویشند و یاری رسان آنان بعد از خداوند بزرگ میباشند,کسانی که آرزویشان چیزی جز موفقیت و کامیابی فرزندانشان نیست و برای موفقیت آنان از هیچ گونه تلاش و کوششی دریغ نمیکنند,با گذر زمان روز به روز پیر تا و پافاتاده تر میشوند به امید روزی که فرزندان آنان هم زحماتشان را جبران کنند


ولی هزاران افسوس که با بزرگ شدن و گام نهادن به پله های بالاتری دیگر تمام تلاش های بی دریغ آنان را به دست فراموشی میسپاریم ,یادمان میرود که روزی آنقدر کوچک بودیم که توان انجام بسیاری از کارها را نداشتیم,همان دستان پرمهر مادر بود که با لحنی مهربان و هزاران امید و آرزو گهواره ی مارا به حرکت دراورده زیرا تنها مادر است که توان شنیدن گریه های فرزندان خویش را ندارد,شب های زیادی بر بالین فرزندان خویش بیدار نشسته تا اطفالش اسوده بیارامنند


تنها مادر نبود که تلاش زیادی برای فررزندان خویش کشید,بلکه پدر با محبت زیاد حاضر بود تا تمام سختی های دنیا را متحمل شود تا مبادا فرزنادنش گرسنگی را بفهمند یا آرزوی چیزی را داشته باشند که او نتواند جبران کند,مادر و پدر هر دو سهم مشترکی برای تربیت اطفال خویش داشتند که هر کدام به نوبه ی خویش تلاش های زیادی را متحمل گردیدند,کسانی که مه باید تمام موفقیت ها و پیروزی های خویشتن را مدیون فداکاری های آنان باشیم


خداوند کریم هم در کتاب آسمانی خویش بارها نیکی و احترام به پدر و مادر را بیان نموده,"و بالوالدین احسانا"و به پدر و مادر خویش نیکی کنید,نیکی به پدر و مادر موجب رضای خداوند,پاداش دنیوی و اخروی,سعادت و پیروزی های پی در پی  میگرددکسانی که طعم شیرین موفقیت را چشیده اند بدون شک دعای خیر پدر و مادر بدرقه راهشان بوده


بوسه میزنم دستان پر مهر پدر و مادری را که برای آسوده گی من تلاش زیادی نمودند,کسانی که خوشبختی هایشان را هدیه ی من نمودند ومن همواره در جاده ی موفقیت با وجود آنان بدون هیچ مشکلی گام برداشتم و موفقیتم,پیروزی هایم و کامیابی هایم را فقط و فقط قدردان زحمات آنان هستم


فرش میکنم از زیباترین گلهای دنیا قدوم والدینی همچون پدر و مادر خود را و سپاسگذار زحمات آنان هستمAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160