افغانستان

Posted on at


 افغانستان کشوریست که محاط به خشکه بوده و در قلب آسیا قرار دارد و همچنان افغانستان با چندین کشور هم سرحد بوده و یکی از راه های عمده تجارتی و مواصلاتی بشمار می رود و راهی ابریشم از میان افغانستان گذشته بود و ابریشم راهیست میان کشور های هند و چین و ترکیه و روم شرقی  و ایران هم چنان افغانستان 

.

از همین لحاظ اکثر کشور ها در تلاش این بودند که افغانستان را در تصرف خود در آورده و فتح کنند این مسئله یکی از دلایل در تصرف آوردن افغانستان بوده و دلایل دیگر چون داشتن معادن زیاد ، موقیعت جغرافیای آن ، کوهستانی بودن ، داشتن مناظر زیبای طبیعی ، داشتن زمین های زراعتی ، مکان مناسب برای پرورش حیوانات و طیور و هم چنان افغانستان در 360 روزی سال 300 روز آن آفتابی است در حالی که تعداد از کشور ها از
داشتن چنین نعمت محروم اند .


کشور های که آرزوی گرفتن ، داشتن افغانستان و خواستار حمکروایی در این سر زمین بودند در ابتدا به مبارزات و مقاومت های افغانها روبرو شدند و این مبارزات و رویا رویی با افغان ها سبب فرو پاشی و شکست شان شد . از این پس هیچ یک از کشور ها نتوانستند دوباره خواستگار سرزمین ما گردند چون افغانستان و مردم غیورش اجازه چنین کار نمی دهند . اما متاسفانه جنگ های چند دهه اخیر باعث شد

تا میزان پیشرفت و ترقی افغانستان کاهش یابد و از مترقی شدن باز ماند و نتوانست چون کشور های پیشرفته جهان ترقی کند و از جمله کشور های مترقی به حساب آید که این جنگ ها و ناخوشنودی ها ناشی از مداخله بیگانه گان و بوجود آوردن هرج و مرج توسط عده ئی از مردم ما یا برادران ناراضی که به طور کل می توان گفت طالبان باعث این بد بختی شدند گر چه حالا گلم شان از حکومت افغانستان چیده شده اما تا حال گهگاهی باعث نا آرامی در کشور شده و وضیعت امنیتی را خراب و وخیم می سازند . با این حال هم شاهد آنیم که افغانستان به سوی قله های پیشرفت و ترقی ، آسایش و آرامی گام برداشته و برای بدست آوردن آن در تلاش است روزی شاهد آن خواهد بودیم که افغانستان پیشرفته ترین کشور و دارای فضای دوستی و وحدت و صمیمیت و عاری از هر نوع جنگ و مشکلات و ضعف اقتصادی خواهد بود .

 About the author

160