خدایا!

Posted on at


 

خدا جونم میخوام باهات درد دل کنم تو که همه چیزو میدونی چون خیلی بزرگی تو قلب همه آدما هستی

خدایا میدونم همیشه باهام بودی ولی من هیچ وقت بودن تو حس نکردم چون به فکر این دنیای فانی بودم یادی از اون دنیا هم نکردم میدونم من مقصرم ولی اینم میدونم که تو خیلی مهربونی وبخشنده غافل بودم میدونم یادی ازت نکردم ولی تو همش یاد من بودی و هیچ وقت منو تنها نذاشتی تو خیلی خوبی خدا جونم چون در هر راه کمکم کردی وقتی به تو ضرورت داشتم گفتی من پیشتم غصه نخور نمیدونم چرا این روز ها همش میخام باهات باشم باهات حرف بزنم از درد دلم برات بگم نکنه میخام بیام پیشت

!

الان میخوام واقعا ازت تشکر کنم بابت همه چی:

چیزای که خواستم برام دادی ولی من شکر ات رو نکردم و همیشه گفتم نصیبم بوده و هیچ وقت به فکر ات نبودم

.

ولی میخواهم منو ببخشی چون میدونم بخشنده یی، مهربونی، عزیزی، خوبی خیلی زیاد...

خیلی دوستت دارم خدا جونم

......

میدونم من مقصرم مقصرهمه کار هایکه نباید میکردم ولی کردم باید به حرفت گوش میدادم راهی رو که به کتابت به ام نشون دادی میرفتم و به حرفت میکردم

.

خیلی ممنون واسه اینکه منو از همه چی آگاه و با خبر کردی فکرشم نمیکردم بازم ممنون خدا جونم خیلی دوستت دارم بی نهایت

...

اکبری

 About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160