آمد آمد بهار خانه تکانی هاو رسم و رواج ملت افغان

Posted on at


  بهار نزدیک است! از جمله رسم و رواج های مردم افغانستان برای آماده گی در فصل بهار (خانه تکانی، تزهین خانه، تبدیل نمودن وسایل خانه، شستن فرش ها و آماده شدن برای رفتن به میله در روز های اول الی سیزده بهار است...)مردم در جریان این خانه تکانی ها خیلی خوشحال هستند چون بهار با تمام سرسبزی ها و شادمانی هایش در راه است. و با ذوق و علاقه فراوان تمام کار های خانه را تمام میکنند. مخصوصا خانم ها که تمام امور خانه خود را انجام میدهند  خود را از کار های خانه دلجمع نموده از بهار و زیبایی های آن استفاده میکنند .اکثر مردم سفره هفت سین می اندازند که در آن از هفت میوه که به حرف س شروع میشود تزیین میکنند که میوه های هفت سین عبارت اند از سیر ، سمنک ، سماغ ، سنجد ، سیب ، سکه ، سبزی، خرما ، نمک  و سرکه  می باشد ایت میوه های متفاوت را به گونه های مختلف تزیین میکنند .بر علاوه اینکه خانه را پاک و صفا کردیم باید دل های خود را از(کینه، غرور، نفرت، تهمت و بد گمانی...) همچون خانه یی خود پاک و منزه کنیم. همینطور که سال چهره یی جدید به خود میگیرد ما هم باید از لحاظ  باطنی دل های خود را و از لحاظ ظاهری چهره یی خود را تغییر بدهیم.در جریان فصل بهار تمام مردم به بسیار خوشی به تفریح گاه های شهرمیروند.


تفریح گاه های مشهور دز افغانستان عبارت از :


( باغ زنانه، بند غرقه، میله گل سرخ مزار شریف، شیدایی، کرخ، قلعه شربت، پل پشتو، پل مالان، تخت سفر، باغ(ملت، پل هاشمی، ، باغ بابر، ، رفته و در آن جا روح و روان شان آرام وسرگرم بازی های متفاوت میشوندبیشر از مردم به میله گل سرخ در مزار شریف میروند و از ولایات مختلف به طریق هوای و زمینی سفر میکنند مزار را فامیلی یا تنها دیدن نموده میله گل سرخ را میگذرانند . مردم بیشتر فامیلی به جاهی میروند که از امنیت خاص و از هر لحاظ برای فامیل ها شرایط معیا باشد . 


AkbaryAbout the author

akbary

محصل سال دوم انجینیری

Subscribe 0
160