پدر

Posted on at


 

پدر یعنی یه حس گرم وصمیمانه...

پدر تنها کسی هست که میتونم بفهمم فرشته ها هم میتونن مرد باشن

همیشه مادر رو به یه مداد تشبیه  می کردم که با هر بار تراشیده شدن کوچیک و کوچیک تر میشه اما پدر…..

پدر شخصیتی داره که همیشه ظاهرش رو حفظ میکنه  سخته و محکم .همیشه با رفتارش به ادم روحیه میده هیچوقت ناراحتیشو بروز نمیده تا مبادا ما ناراحت بشیم.

پدر هروقت بگه درست میشه ..همه ی نگرانی ها رفع میشه و خوشحال میبشیم که حمایت گری همچون پدر داریم  هیچ حمایتی بزرگ تر از حمایت پدر نیست..

پدرم تنها کسی هست که میتونم  بهش اعتماد کنم  و تکیه کنم .

پدرم دوستت دارم...About the author

farideh-safdari

Im farideh and studying in herat university

Subscribe 0
160