مرگ مارشال محمد قسیم فهیم افغانستان را تکان داد

Posted on at


.....مرگ مارشال محمد قسیم فهیم افغانستان را تکان دادمارشال محمد قسیم فهیم در سال1336 بدنیا امد,مارشال محمد قسیم فهیم به زبانهای دری,پشتو و عربی تسلط کامل داشت....


مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در روزیکشنبه 18حوت سال1392 در اثر مریضی دیابت به عمر56 سالگی به رحمت حق پیوست,واز آقای مارشال محمد قسیم فهیم 12 فرزند بجای مانده است...


واین حادثه نه تنها همبستگان مارشال محمد قسیم فهیم بلکه تمامی مردم افغانستان عزیز مان را به عزا نشاندوجنازه مرحوم"مارشال محمد قسیم فهیم"درتپه بادام باغ ولایت کابل با حضور هزارها تن از مردمان شریف افغانستان ,شخصیت های ملی وبین المللی,دیپلوماتان خارخی و تمامی مقامات بلند رتبه بخاک سپرده شد


...


و نا دیده نباید گرفت که آقای فهیم تنها بازوی راست ریاست جمهوری نه بلکه شانه راست تمام کشور بود....


ریس جمهور کشور ما "حامد کرزی" آقای فهیم را یک مرد وطندوست و مجاهد خواند.


با مصاحبه ای با فرزند مارشال  محمد قسیم فهیم" ادیب فهیم"گفته است: تنها خواسته ای که من دارم این است که آرمانهای پدرم که در قبال افغانستان داشت به واقعیت به پیوندد…


وحامد کرزی ریس جمهور کشور حرفهای پر سوزادیب فهیم را به دیده قدر گرفته و تأیید میکند و میگویند: که تا وقتی که من هستم اجرامیشود, و انشاءالله که بعد از من هم به این مسئله به دیده قدر گرفته خواهد شد


...


وریس جمهور کشور به ادامه گفته های خود میگویند: که مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم در عرصه خدمت به افغانستان از هیچ نوع فداکاری دریغ نکرده وهمیشه به فکر آبادی و سر بلندی کشور عزیز مان افغانستان بوده است,ومیگویند:که مارشال محمد قسیم فهیم بالای وطن و هموطنان خود حق دارند,مارشال محمد قسیم مدت چند سال از راه های مختلف برای افغانستان خدمت کرده است؛بنابر این آنرا مجاهد و رهبر خوب و فعال برای افغانستان میدانست


....


و مرگ مارشال محمد قسیم فهیم را برای افغانستان یک خساره بزرگ و جبران ناپزیر میداند!


و ریس جمهور کشور"حامد کرزی" مرگ نابه هنگام  مارشال محمد قسیم فهیم را به تمام کافه ملت شهید پرور افغانستان بخصوص فامیل محترمشان تسلیت گفته و از بارگاه ایزد منان صبر جمیل برایشان استدعا دارد


......


نویسنده: هلـــینا صدیقی


 About the author

160