هرات

Posted on at


                    هرات من:کشور  عزیز و پرافتخارما افغانستان سر زمین علم و فرهنگ است. این سر زمین مهد پرورش دانشمندان،شاعران،نویسنده گان و هنرمندان بزرگ و وارسته بشمار میرود افغانستان شهر های بزرگ و تاریخی دارد که از جمله مشهور ترین شهرهای  باستانی آن یکی هم  هرات(هری)میباشد.هرات خطه ی گوهر خیز آریانا است که ازجانب مؤرخان و سیاحان درهمه اعصار و قرون قلب خراسان،کلید آسیا و دروازه ی ورود با افغانستان و هندوستان و آسیا میانه شمرده شده است.                                                                                                                                                                                                                      هرات پس از ورود با برکت اسلام به این سرزمین در سال دوم هجری شتابی دو چندان گرفت و در مدت کوتاه به عنوان میعاد گاه هزاران امید و هزاران تلاش در عرصۀ خراسان بزرگ مطرح شد. قرار گرفتن هرات بر سر راه جاده ابریشم،سر نوشت این شهر را با فراز ها و فرود های تلخ و شیرین گره زد. هرات به گواهی تاریخ همواره خواستگاه دانشمندان،اندیشه وران و هنرورانی بوده که نام هر یک از آنان  بر تارک فرهنگ و تاریخ افغانستان،تابان و درخشان است.بزرگان و نام آورانی همچون امام فخر راضی،حضرت شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری،مولاناعبدالرحمن جامی ،استاد کمال الدین بهزاد،غیاث الدین میرک و.... هرات در سایه تاریخ پنجهزار سالۀ خود دارای آثار تاریخی چشمگیری است، علاوه از

 

طبیعت بکر آن این شهر دارای باغ های یک هزار ساله است. و مناطق خشک و کوهستانی این دیار باستان بخاطر دریاچه هایکه از هریرود این رود خروشان و مواج انشعاب گرفته اند گل و گیاه میرویانند.مساجد تاریخی زیادی نیز در هرات وجود دارد که مهم ترین آن مسجدجامع شریف و مسجد خرقه مبارکه است. در گذشته هرات دارای هشت دروازه بود که اکنون چهار دروازه از آن باقیمانده مانده است.به این دروازه ها بازار هم میگویند که عبارتند از:دروازه ی قندهار،دروازه عراق،دروازه خوش،درازه ملک فخرالدین کرت.آب انبار ها و حوض های هرات هم مشهور جهانیان است چرا که این شهر همواره مورد تهاجم و یورش واقع میشد و مردم ناچار بودند که در کنار خانه های مسکونی برای روزهای سختی آب مورد نیاز خود را ذخیره داشته باشند.حوض ها معمولاًتوسط افرادخیرمند برای تأمین آب آشامیدنی با رعایت اصول معماری محلی و با حسن سلیقه احداث میشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                        پیشینه درخشان فرهنگی مردمان هرات با روحیه شاد و طنزپردازانه اهالی آن باعث شده که اکثرشعراوادبای افغانستان از این دیار برخیزند.خلاصه اینکه هرات از جمله شهر های تاریخی ،زیبا وفرهنگی افغانستان است که حتی در این اواخر یونسکو این شهر زیبا را تحت پوشش خود قرار داده است.About the author

160