نقاشی انتضاعی

Posted on at


مدتهاست یک تصویر منفی از دو نوع انسان در ذهنم نقش بسته است، جوانان و نقاش ها… برای جوان ترهای دنیای معاصر دلنگرانم چون فکر می کنم آنقدر وسیله تفریحی جذاب در برابرشان نهاده شده است که امکان زندگی طبیعی و پر شر و شوری که من می شناسم نصیب شان نمی شود. نسبت به نقاش ها هم دلخور هستم چون مدتهاست تصوری که نمی دانم چگونه ولی به هر حال از شخصیت شان ساخته شده است را نمی پسندم. به نظر آدم های انتزاعیِ بسیار دور از زندگی هستند با آثاربسیار بسیار شخصی.

اما آشنایی با Pat Perry که نه تصویر کاملی از خود نشان می دهد و نه سن خود را اعلام می کند، بی محابا با دست بلند کردن جلوی ماشین ها، یکباره سر از ۵ استان آنطرفتر در می اورد. زیر پلها می خوابد یا در قطارهای باربری یواشکی سفر می کند تصویری که از جوانان و نقاشان داشتم را یکباره به هم زده است. او در تظاهرات حفظ محیط زیست شرکت می کند. شب و روز کار می کند. نقاشی می کشد. طراحی می کند. بلاگ می نویسد و معروفترین نشریات ملی نظیر نیویورک تایم و آتلانیتک از کارهایش استفاده می کنند.

 6_format-painting-1-of-4emer_blue_sakatmai_pat2

PatPerry2patperry-04patperry-01pat-ibis-NO-border2463همه پیام او در این نهفته است که به هیچ چیز عادت نکنیم حتی به خودمان و کارهای مان. آثارش نیز تابع شیوه ایی است که دوست دارد زندگی کند. او می گوید هنرمند حداقل به دوست داران آثارش تعهد دارد، تعهدِ خلاقیت و نوجویی. او به این قرار پایبند نیست که هنر  خلاصه می شود در پیام رسانی یا تاثیر برای تغییر محیط پیرامون … او عاشق نقاشی از طبیعت و تهیه کارهایی کاملا شخصی و انتزاعی نیز هست.About the author

mohammadhasani

Kaveh Ayreek
Filmmaker and theater director living in Kabul

Subscribe 0
160