طبیعت زیبا

Posted on at


طبیعت زیبا

طبیعت به جای گفته میشود که مملو از فضایی پر از طراوت ، شادابی، سر سبز ،  وپرندگان زیبای وپر شروشور زندگی کنن طبیعت زیبا را جنت دوم میگویند جداوند طبیعت را طوری زیبا افریده که انسان به چیزی جز تعجب پی نمیبرد نظاره کردن طبیعت یکی از راهای خیلی اسان رسیدن انسان به ارامش است


 

 

در شگفت انگیز زیبایی های طبیعت انقدر شگفت انگیز است که انسان را به حیرت وادار میسازد طبیعت جلوه از زیبایی های نعمات خداوند است یکی از زیبایی های تعالی زیبایی طبیعت است تبیعت امیدی به رسیدن ساختن  بهترینهاست حتی امروز از شکل حیوانات طبیعت وسایلی چون طیاره، قطار، کشتی و....

 

 

طبیعت پناگاهی ایست به حیوانات روی زمین . اما با کمال تاسف امروز انسانها به از بین بردن جنگلات وطبیعت کمر بسته اند در حقیقت انها طبیعت را نه خودشان را از بین میبرند تنها بوجود اورنده ابوهوای مناسب همین طبیعت است زندگی بخش دنیا طبیعت است اسانها حداقل نظر به توسعه داکتران امروز باید یک بار به تفریح به طبیعت گشت وگذار کنند تا امیدی به زندگی بهتر پیدا کنند

 

 

همین طبیعت است که انسان را به زیبایی ها رهنمایی میکند طبیعت مادر دوم انسان زمین وتنها به وجود اورنده زیبایهاست در زندگی باید از طبیعت همچو خود مواظبت کرد که با غیرتوجه یی نفس خود را بند میکنیم پس به خاطر زندگی کردن پر از طراوت طبیعت را دوست داشته باشید


 

طبیعت سرسبز چشم انسان را به روشنایی ها دعوت میکند زندگی را در زمین همین طبیعت میسر میسازد چرا در کره های دیگر زندگی ناممکن است چون طبیعتی نیست وجایی که طبیعت نباشد زندگی هم نیست انسانها اکثرا در پی این اند که خانه های شان را در طبیعت بازن چون تازه به ارزش طبیعت پی بردن .

                 به امید رسبدن به طبیعت زیبا

 About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160