زمستان گذشت و بهار آمد

Posted on at


زمستان که گذشت غمها به پایان رسید , سال از قبل باقی نمانده دیگری راه برای دیدن سال قبل نمانده ..... آشنایی ها زیاد شد , مهر و محبت زیاد شد , دوستی ها پیشرفت کرد  ... زنده گی شیرین تر شد زمستان گذشت تا که .........  نوروز رسید

زمستان برای کسانیکه چیزی در دست ندارند بسیار سخت تیر میشود .. بخصوص بخاطر اینکه آنها خانه یی برای زنده گی کردن ندارند , در زیر خیمه ها بسیار زمستان سخت را تیر میکنند ...  غذای کافی ندارند , لباس های گرم برای پوشیدن و گرم کردن خود ندارند  .. مواد سوخت برای گرم کردن خانه نداشته و از سرما جلوگیری کرده نمیتوانند خوار و ذلیل و بدبخت و بیچاره در همان جاهای سرد سپری میکنند

 

 اما برای آنهایی که توان مالی شان بی حد و اندازه است زمستان لذت بخش بوده و به خوبی سپری میشود , آنها میتوانند غذاهای متنوع درست کرده و صرف کنند , لباس های گرم بپوشند و از سرما جلوگیری کرده میتوانند .... زمستان راحتی را پشت سر میگذرانند ... اما متاسفانه مردم فقیر در زیر خیمه های خود همان سردی زمستان را سپری میکنند و در وقت باران حتی گاهی اوقات توسط سیلاب ها از بین میروند ... بیشتر از ولایات افغانستان مواجه به این مشکلات میباشند ....... زمستان هم خوب است و هم نیست .. هم فایده دارد و هم ندارد زمستان هم تفریح است و هم جنجال برای مردم فقیر و بیچاره و بلاخره زمستان رفت و بهار آمد

فرخنده عالمیار  About the author

farkhondeh-alemyar

she is Farkhondeh Alemyar .she live in Herat Afghanistan ,she is univercity student in economy , and she is a bloger in Afghancitadel .
she intrested to writing and tv programing.

Subscribe 0
160