کودک افغان

Posted on at


 


 


انسان بهترین موجودی است که خداوند در روی زمین خلق کرده است. و انسان را اشرف مخلوقات روی زمین انتخاب کرده است. همین انسانهای که امروز با هم دیگر خود برای بقای نسل انسان زندگی میکنند. این اشخص برای این که به موفقیت دست پیدا کنند راه های زیادی را امتحان میکنند تا این که بتوانند یک شخص موفق در جامعه، کشور و حتا در جهان شناخته شوند و از استعداد خود برای این موفقیت استفاده کنند. همین است همه انسانها کوشش های زیادی میکنند.اما آیا همه انسانها میتوانند برای رسیدن به موفقیت از استعدادی که خداوند (ج) برای آنان داده است استفاده کنند؟


این یک امر طبیعی است که خواستن توانستن است یعنی هر انسان میتواند به خواستی که میخواهد برسد.اما این را هم باید در نظر گرفت که اشخاصی هم هستند که دارای استعداد خیلی خوب و عالی هستند اما نمیتوانند از آن به خوبی استفاده کنند.چرا؟ خیلی از اشخاص هستند که با استعداد کمی که دارند باز هم از آن به بهترین وجع استفاده میکنند. اما کودک افقان نمیتواند از آن استعدادی که خدای مهربان برای او داده استفاده کند. چرا؟


افغانستان کشوریست که همیشه با تهدید و جنگ روبرو بوده است. در این کشور کودکانی نابغه یی وجود دارد اما به دلیل فقر اقتصادی،نبودفضای مناسب برای درس خواندن،مشکلات امنیتی و غیره نمیتوانند از یان نعمت بزرگ و نادر استفاده کنند. کودک افغان همیشه به این آرزو ست که روزی کشورش در صلح و آرامش باشد تا این کودک بتواند به خواسته و موفقیتی که میخواهد برسد مانند کودکان خارجی


این کودکان بجای این که بتوانند از استعداد خود استفاده کنند ،باید سخت کار کنند تا بتوانند احتیاجات خود و خانواده خود را رفع کنند و همین باعث این میشود که آنان وقتی برای درس خواندن نداشته باشند. و همین است که استعداد آنان از دنیا پنهان بماند و نتوانند مانند کودکان دیگر لیاقت خود را بروز بدهند. امیدوارم که روزی برست که این کودکان توانایی این را داشته باشند تا خود را به جهان ثابت کنند و نشان دهند که کودک افغان نابقه است و میتوانند بهترین باشند و خود و کشور خود را از فقر اقتصادی نجات دهندAbout the author

160