درفراه 1392/1/14

Posted on at


  درهمین تاریخ روزی سیاه ووحشت انگیز برای هم ولایتی هایم بود درست در همین روز بیش از صدها تن از جوانان فراه به خاک وخون کشیده شدند. آه وناله کودکان ومادران چشم در راه فرزندانشان اسمان را به گریه  می انداخت آتش ودود محیبی در ولایت فراه زبانه می کشید .

گویی جهنم بر پا بود که فقد در آن انسان های مظلوم وبی دفاع سوختن وجان به جان آفرین تسلیم کردند .یک تعداد از انسانهای شورشی وخون خوار که با خون ملت من تجارت می کنند تعداد 7نفر جانی به همراه واسکت های انتحاری که مملوئءاز مواد  ویک رنجر که در آن مواد انفجاری جاسازی شده بود روبه روی سارنوالی ایستاده بود و در ساعت 30،9دقیقه صبح صدای انفجاری  محیب فراه را به لرزه در آورد . زمین تکان خرد تعمیر های اطراف فرو ریخت و تا کیلومتر ها دورتر هیچ شیشه برای خانه ها و دوکان ها نمانده  بود

مردم سراسیمه به کمک زخمی های حادثه شتافتن ولی افسوس که انسان های جانی به داخل سارنوالی رخنه کردن ومانع رساندن کمک به زخمی های شدند . هیچ تلفن رخ نمی شود وهیچ کس جرعت رفتن  به مرکز ولایت را نداشت  هر انسانی که پیش روی شان می آمد کودک ،جوان،مسن ،نظامی وملکی برای شان یکسان بود . رودی از خون شهدا به راه انداختن و در آن قدم می زدند این ناجوان مردان خون جوانان فراهی را به یغما بردند ..

صدها خانه را داغ دار کردند هزاران کودک برای همیشه چشم در راه پدرشان مانده اند مادران داغ فرزندان شان را برای همیشه در سینه نگهداشتن و زنان بیوه که تنها نان آور شان را از دست دادند بسیار درد آور است برای کسانی که بوی از انسانیت برده اند .  نه  دجالان ظالمی چون طالب وطالبانی که دست نشانده پاکستانی ها و ایرانی .ها هستند وطن فروشانی که بازیچه دست دیگران اند

در این روز قرار بود تا چهار جانی درشت افکن که به دست اودوی ملی گرفتار شده بودند محاکمه شوند .تا شاید به جزای اعمال شان برسند اما در ازای این چهار نفر صدها جوان قربانی شدند و با صد ها آرزوی که در دل داشتن به خاک سپرده شدند روح شان شاد ویاد شان گرامی باد . دوست دارم از حامد کرزای ماونین وپارلمان بپرسم  گناه هم ولایتی هایم چه بود ؟ چه دست های در پشت پرده است که ما شهید می دهیم وشما دم از برادری می زنید ما قربانی می دهیم وشما سران طالب را از زندان های بگرام آزاد می کنید .

برای شما می نویسم رئیس جمهور 12 سال حکومت کردید چیزی به پایان ریاست جمهوری شما نمانده پس چه وقت جواب کودکان  شهیدان کشورم را مید هید . 12سال به امید آمدن ارامش وامنیت گذشت ولی روز به روز بدتر شد . با این که  نزدیک به یک سال از آن  حادثه خونین می گذرد ولی خاطره تلخ اش برای همیشه روح وجسم مارا می آزارد  .  از خداوند مهربان بهشت برین برای شهدای عزیزصبرو برد باری برای مردم غیور وبا ایمان فراه خواهانم . درپایان به امید روزی که دیگر شاهد این گونه حوادث نباشیم..

ومن لله التوفیقAbout the author

160