جشن نوروزی (1393)

Posted on at


جشن نوروزی (1393)

جشن نوروز در اصل اتش پرست ها برگزار میکردن وبرایشان مانند جشن کرسمس ایجاد کردند وبا اینکه هر سال شان جدید میشد در بین شان خوشی وجشن را برگذار میکردند به هم دیگه تبریکی میدادن  اتش روشن میکردن با شکار کردن حیوانات انها را کباب میکردند به دور اتش  رقص میکردن ازدواج میکردند به دور اتش اتش پرستها در اصل از قوم زردشت بودند انها هیچ وقت خاکستر را لگد نمیکردند  اتش را مقدس میشمردند وبه این عقیده بودند که اتش انسان را از بین میبرد پس خدای خود میدانستن واحترامش میکردند  کتاب مقدس ان ها اوستا بود وانها زیاتر در امریکا ومرجع اصلی شان ایران وهمچنان به امریکای شرقی بودباش داشتند

 

 

و حالا جشن نوروز چطور به کشورهای اسلامی منجمله افغانستان را پیدا کرد ؟؟؟

از نظر اسلام ونظر به فرموده پیامبر مقدشس اسلام جشن نوروز کاملا نا رواست ....

ولی متاسفانه امروز کشورهای چون ایران ، افغانستان ، تاجکستان به این جشن سرود وشادی وپایکوبی برگذار میکنند وبنأ با تبریک دادن واظهار کردن جملاتی چون نوروزت مبارک یا جشن نوروز تبریک در حقیقت گناهیی بزرگ دست یافته اما در صورتیکه سال نورا به هم دیگه تبریک بگن پس از نظر اسلام گناه محسوب نمیشود اما این جشن چطور به این ممالک رسید ؟ با امدن زردشتیانی چون کسی که بت بامیان را ساخت ومدت زیادی حکمروایی کرد به این سر زمین ها این جشن را به نمایش گذاشت و تا حالا بعضی کردم جشن نوروز را قبول دارند بیخبر ازینکه گناه است


 

 

با اینکه هر سال جدید میشود عموما غیر کشورهای اسلامی بقیه همه جشن کریسمس را برگذار میکنند وسال جدید شان را تحویل میگیرند اما در ظاهر انگار در کشورهای اسلامی بنام عید  یا جشن نوروز شادی شان را جشن وسال جدید شان را تحویل میگیرند  درین روز همه فامیلا لز خانه شان به تفریح وگشت وگذار میروند واز زیبایی های بهار لذت میبرند ودر بعضی جایها رواج است که مردم هفت میوه یا هفت سین را جور میکنند رسانه ها در پی ساختن بهترین برنامه های نوروزی هستند تا کسانیکه از خانه شان به جای نمیروند با نگاه کردن این برنامه ها یک تفریح بخود میسازند


 

 

باید گفت که تمام ماه حمل را مردم جشن نوروز خو میگویند روز اول به دیدن مناظر طبیعی وزیبا وهمچنان روزهای بعدی مانن 13 بدر به تفریح میروند و خوش میگذرانند وکوشش میکنن اول سالشان خوب باشد چون به این عقیده اند که اگر اول سال خوب باشد تا اخر خوب است واگر بد باشد تا اخر بد است با رسیدن سال نو مردم به خود لباسهای جدید میگیرند پاککاریهای عمومی خانه هایشان را شروع میکنند و در کوشش زیبایی های بیشتر در زندگیشان هستند کسانیکه وضع اقتصاد خوب دارند وسایل جدید ولوازم جدید به خانه شان میگیرند وکسانیکه وضع اقتصاد خوب ندارند همان وسایل شان زا زیبا وپاک میکنند

 

نوروز همچو پرده حریریست که بالای تمام خاطرات بد می افتد ومردم ور پی فراموش کردنش هستند در این جشن (بهار ) سرسبزی زیبایی طراوت  شادابی  وگلهای زیبا چمن ها را پر میکند نوروز برای مردم امیدی به فردای بهتر است نوروز به فکر مردم افرینده زیباهاست نوروز جان بخشی است به جهانیان حالا چه انسان است چه حیوان با امدن نوروز امیدی زندگی بهتر به هه زندجانهای عالم است پس جشن نوروز نه بلکه سال نو به همه مسلمانان جهان خجسته باد

به امید سال خوب وخوش به همه عالمیان موفق باشید

Narges Zaka

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160