توقعات مردم افغانستان از ریس جمعور اینده (1393) افغانستان

Posted on at


توقعات مردم افغانستان از ریس جمعور اینده (1393) افغانستان


در ابتدا باید گفت که افغانستان ومردمش مثل ماهی که بخاطر زنده ماندن به آب نیاز دارد امروز این مردم وکشور هم به صلح نیاز دارند ومدت 30 سال است که کسی نتوانسته آرامش وصلح را بیاورد وهمیشه مردم به امید اتنخابات منتظر بودند که شاید یکی نه یکی بتواند مشکلات ما را حل کند البته با انتخاب درست ما اما باید ابراز کرد که مردم انتخاب درست ندارند یعنی نمیتوانند انتخاب درستی داشته باشند چون کسانیکه دعوای درستکاری یا ادعای ریس جمهور خوب بودن را میکنند در حقیقت یک فریب یک خودخواهی و هدف بجا رسیدن شان را که به سر می پرورانند به امید رسیدن به او هستن اما به کمک انتخاب وسواستفاده مردم ساده ما


.


 اما این مردم مگر ادعای بلندی دارند که کسی نمیتواند به این ملت ستم دیده بدهد حداقل یکبار این ملت با خیال راحت بخوابند با دل جم اولاد خودرا به سوی درس وتعلیم بفرستند وتا امدن شان اشک نرسزند که مبادا اولادم از دستم بره تا روزی شود این دخترای رنج دیده این وطن با خیال راحت به تحصیل وادامه وبه ارزوهای کوچک خود برسند ایا کسی است به این ارزوی ما جواب مثبت بده. امروز مردم این ملت از ریس جمعور شان چه توقعات دارند ؟ پس باید از این همه مشکلات مردم درک کرد که این ملت توقع ا شان چیست باید گفت که این ملت ارزوی ریس جمعوری را دارند که بتواند اینده خوب مردم را تضمین کند بتواند امنیت وصلح پایداری را ایجاد کند مکاتب


 


 ، پوهنتونها ، واشخاص با شخصیت ومطمینی وبا اعتماد ووفادار به ملت وکشوررا به رتبه های بلند چون وکیل ، ریس ، وزیر دفاع ، و غیره مقاماتعالی که سرنوشت ساز این ملت ووطن است توقع دارند که به این ملت این حق بده تا بتوانند از خود دفاع کنند از وطن شان دفاع کنند توقع ایجاد اماکن تفریحی ، اعمار سرک ها وارزش قایل شدن به طبیعت  زراعت  قایل شود بیکاری  بیسوادی را ازبین ببرد چون همین بیکاری وبیسوادی منشا همه مشکلات در زندگی خود شخص ومردم میشود باعث میشود که شخص به مواد مخدر  دزدی  ازار واذیت مردم بد نامی بی عزتی را ایجاد میکند مردم توقع دارند ریس جمعور شان انها را همچو برادر باهم متحد ویکجا بسازد چون همین اتحاد است که بزرگترین سپر مردم در برابر دشمن است


 


 


  


بزرگترین خواست مردم از ریس جمهور شان صلح است وبس توقع دارند که با ایجاد منظم سه قوه ( اجراییه ، مقننه ، قضاییه ) تا بتواند به مشکلات مردم جواب مثبت بدهند توقه عدالت برابری خدمت کسی که بتواند امکانات تحصیل  ایجاد موسسات برای مردم به درد و  اه  مردم رسیدن چنانکه امروز تعدادزیاد مردم مهاجر به سردی وگرمی بی خانگی از گرسنه گی  بی لباسی جان خود را از دست دادند به جلو چشم پدر مادر شان ایا کسی بود به درد واه این مردم بی خانه مان برسد نبود متاسفانه نبود چون ریس جمهور ما خیلی حکومت فاسدی دارد وپیش میبرد از 10 سال به این سو . توقع دارند کسی باشد که تحول وتداوم را به این وطن ایجاد کند چراغی باشد به راه تاریک این ملت کسی که بتوتند اعتماد ومحبتش را به قلب شان محکم کند .


 


نه کسی که امروز وفردای مردم را به خاطر اسودگی وارامانهایش فدا سازد وبفروشد  تا حالا این ملت فقط فریب خوردند تا جایی که دیگه سر کسی اعتماد نمکنند وبه کسی بعنوان ریس جمهور دیگر نمیتوانند اعتماد کنند همه به رقم خورشان قلب چاک چاک این ملت را شکستاندند مگر دیگر امکان اعتماد است دیگر با کدام قلب به کسی بعنوان ریس جمعور شان باور کنند با کدام قلب مگر دیگر قلبی بریشان این فریب کارا گذاشتند توقع دارند ریس جمهوری داشته باشند که دیگر بخاطر داشتن امنیت وبودیجه دست به ممالک دراز نکند دیگر تاکی گدایی ؟ ازبس گدایی کردیم به سطح جان گدا معرفی شدیم گدا چرا ما باید گدا باشییم ؟؟؟


 


توقع دارند ریس جمهوری داشته باشند که به دین ومردمش افتخار کند مساجد وکتابخانه های را برای مردم بسازد تا باعث رشد فکر واندیشه انها شود تمام مشکل گرانیها را حل کند در بخشهای ( عدالت ودادخواهی ،جدیت مبارزه بافساد ،دوری از سیاست زدگیها ، فهم واقع بینانه از شرایط کنونی وبه نحوه بهتر ساختن ان به خاطر فردای بهتر ) ریس جمهوریکه وابسطه به احزاب سیاسی نباشد در عرصه سیاست های خارجی پتانسیلهای جدید را ایجاد کند ریس جمهوریکه متاثر جوسازیهای سلطه نظامی نباشد نقش فعالی در بابت روابط بین اللملی داشته باشد ریس جمهوریکه باید به به توانمندیهای ملتش ایمان داشته باشد و شیفته ووابسته کمک های جامعه  جارجی نباشد با قبول شرایط کنگی در کشورش در کوشش پیدای ایده های جدید باشد


 


 


توقع ریس جمهوریکه جرأت مبارزه با باندهای ثروت وقدرت طلب را داشته باشد عدالت وصلح طلبی باید هدف اصلیش باشد به عدالت در عرصه های فرهنگی اقتصادی اجتماعی  پیاده سازد وحداکثر توجه اش به این باشد به این که برنامه ریزیهای را در قسمت عدالت وپیشرفت با تداوم را داشته باشد انتظارات ما از ریس جمهور اینده ما منحصر به خاطر شکم مان نیست قطعا ! ما نگران صدا وسیماهای هستیم که به زندگی وکشورمان بوجود میاورند غیر ازین ما به زندگی دغدغه های دیگری هم داریم  مانند افزایش سطع علمی ملا در یک کشور که خود بتوانند در قسمت فناوریها جدید را ایجاد کنند ری جمهور اینده ما باید بطور قاطع همه یی تورمها را بطور کامل مهار کند


 


 


 


ریس جمهور باید مولر جدید برای زندگی منفعلانه برای مردم باشد باید پشت به کوه به تیوری های غربی نباشد وبخاطر ایجاد کردن صلح پر تداوم وابسته ممالک غربی باشد چون امریکا .بخاطر حل مشکلات مردم از  امکانات خود مردمی یا به عباره دیگر امکانات مردمی استفاده کند وباید مانند برخی از مردم مخالف مدیریتی جوانان در قسمت پشبرد عرصه های کشور نباشد بل حود کمک کننده بزرگ به جوانان کشور باشد ودر پی این باشد که جوانان تحصیل کرده مان به عرصه های مختلف ادادری و... سهم فعالی داشته باشند


به ارزوی بهترین ریس جمهور


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


/About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160