اتنخابات 1393

Posted on at


 


 اتخابات دور قبل ریاست جهموری و شورا های ولایتی تخطی های بیش از را صورت گرفت ، منجر شد که انتخابات ریاست جهموری به دور دوم برود و کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال ببرد


.


 اما با صرف نظر کردن یک نامزد این انتخابات به شکل معمول آن به نفع نامزد که بیش ترین آرا را بدست آورده بود اعلان شد.


اما  انتخابات روبرو که در سال 1393 در افغانستان برگزار میشود ،چالش های بیش از حد که در حال حاضر مردم این سرزمین با آن دست و پنجه نرم میکنند روبرو است، ولی  تا چی حد میتواند این پروسه شفاف سرتاسری و بیدون تخطی های انتخاباتی باشد .


در انتخابات سال1393 قدرت سیاسی انتقال میکند و به نامزد برنده قدرت واگذار خواهد شداین انتخابات در حالی برگزار میشود که چالش بزرگ سد راه انتخابات که همانا نبود امنیت در اکثر نقاط کشور است وجود دادرد که امکان آن میرود تا مردم آن نقاط که زیر خط تهدید های امنیتی قرار دارد در انتخابات پیش رو اشتراک نکند. در حالی که نظام های دموکراتیک و مردمی توسط رای مردمی مشروعیت خود راحفظ میکنند. نبود امنیت حق مسلم هر فرد این سرزمین را گرفته است ، احتمال آن میرود که اکثر هموطنان ما در انتخابات 1393 شرکت نکند و از حق رای دهی خود استفاده نکنند  


و در حال حاضر امکانات لازم برای تامین امنیت سرتاسری وجود ندارد و زمستان پیش رو بر این چالش مهر تایید زده است.


با آن هم خوشبینی های زیادی در راستای برگزاری انتخابات وجود دارد. اما این روند مربوط به مردم میشود زیرا رای مردم تعین کننده سرنوشت قدرت ها است


 .


  درانتخابات سال 1393 دو مسولیت بزرگ  وخطیر را مردم به عهده دارند


1 تعین ریس جهمور جدید برای پنج سال آینده


2 تعین سرنوشت خود شان با دادن رای به شخص مورد نظر


از این رو همه در تلاش آن است تا حمایت بیشتر مردمی را با خود داشته باشد ، با ایجاد ا‌یتلاف های انتخابی رقابت روی کسب رای مردم جریان دارد و هر گروه که بیشترین حمایت را دارا باشد یقینا برنده این دور خواهد بود


.


ولی در حال حاضر شرایط تغیر کرده است و مردم نسبت به گذشته ها آگاه تر شده اند ، فریب دادن مردم در شرایط کنونی کار دشوار به نظر میرسد ، این مسولیت را ملت ما درک کرده  که حق را به حق دار آن بسپارند و شخص  را که با درد این ملت همخوان است به حیث ریس جمهور جدید انتخاب کنند.


با امید انتخابات سرتاسری شفاف و مردمی 


 About the author

160