آغاز سال تعلیمی جدید 1394 در مکتب ملکه جلالی

Posted on at


آغاز سال تعلیمی جدید 1394 در مکتب ملکه جلالی


مکتب ملکه ئ جلالی که یکی از پر نفوس ترین و با تحرک ترین مکاتب بانوان در سطح هرات است و در کنار دانش پژوهان و اساتید و کارمندان بسیارش در یکی از پر ازدحام ترین موقعیت های این شهر تاریخی قرار دارد اما در این روزها در مکتب ملکه جلالی ازدحام بسیاری  نسبت به قبل به چشم می خورد. 


به هر سو و کنار که بنگریم تحرک و جنب و بوش را خواهیم یافت ؛ چرا که این روزها مصادف است با روزهای مقدماتی و زمینه ساز آغاز سال تعلیمی پیش رو سال 1394تعلیمی


.


امتحانات گوناگون از قبیل : سویه و لیاقت برای بانوان توانمند و با لیاقت وهم چنان امتحان مشروطی برای بانوانی که در دروس خویش تنبلی نموده بودند و فرصتی جدید بدست آوردند و از همه مهم تر ثبت نام نونهالانی که قصد تعلیم و تعلم دارند و می خواهند به منزلگاه تعلیمی خویش قدم بگذارند و باسواد گردند فردایی جدید و متفاوت را برای خود بسازند و می خواهند سرنوشت شان را خودشان بنویسند و از انحصار و عقب مانده گی و دور ماندن و محروم ماندن ،کناره بگیرند و چهره ئ متفاوتی از زن را متبارز سازند. .


البته بانوانی که در برنامه ئ آموزشی مان اشتراک داشتند ؛نیز آرام ننشستند وبعد از ختم امتحان برنامه ئ power point و ساختن پروژه ای توسط آن ،به سوی شبکه های اجتماعی و اجتماعی شدن قدم گذاشتند و با شبکه هایی همچون Gmail به تفصیل آشنا شدند و هر یک صاحب حسابی در آن گردیدند و بعد از ختم آن با .برای این بانوان شبکه های اجتماعی تجربه ای جدید و متفاوت بود و تمامی آنان نسبت به آن دید مثبتی پیدا کردند و از همان آغازین لحظات به جستجو آغاز نمودند و می خواهند هر چه زودتر به فعالیت دلخواه خویش دست یابند. Twitter و تمام ساختار و محتوایش آشنا گردیدند


و حالا فقط !


یک گام باقی مانده تا اینکه بتوانند دست نوشته های خویش را منتشر سازند و بر توانایی قلم خویش ببالند و در Bitlanders برای خود هویت بسازند.About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160