توانایی زنان در عرصه آموزش دیجیتالی و فلم انکس

Posted on at


پیشرفت قشر اناث و گام نهادن آن ها در بیشتر بخش های جامعه ی امروزی یکی از مسائل اساسی میباشد و جای خوشحالی است که حال خانم ها هم میتواننددر بیشتر عرصه ها اشتراک داشته باشند و در مقابل مردان به طور مساویانه کار کنند.جامعه ی افغانی ما که همواره با مشکلات زیادی رو به رو بوده و بعد از دهه ها جنگ و بدبختی حال زمان آن رسیده تا به سوی ترقی و پیشرفت روز افزون گام برداریم و برای آینده ی سرزمینمان کوشش کنیم تا آن را آباد و سرافراز سازیم.زنان هم میتوانند در بیشتر مشاغل سهم بگیرند و از توانایی و استعدادی که خداوند به آن ها اعطا فرموده استفاده ی بهینه را نمایند.به سلسله فعالیت های قبلی که در مکتب محجوبه هروی جریان داشت٬ هفته ی جاری با آموزش دیگر بخش های برنامه ورد و همچنین ذکر نمودن برخی از قوانین مقاله نویسی و به اشتراک گذاری مقالات شاگردان و همکاری نمودن با آن ها در استفاده ی از سایت اجتماعی فلم انکس. مقالات جالب دیگری با عناوین متعدد همچون نقش زنان در انتخابات,فقر و بیکاری,فرا رسیدن بهار,چگونه یک شخص اجتماعی باشیم به شاگردان ذکر گردید تا در رابطه با این عنواین به صورت گروهی در صنف فعالیت داشته باشند و مقالات برتر در صنف مورد تحسین قرار گرفت.و هم چنین در جریان این هفته که شاگردان بعد از صنف مشغول به ساختن فیلم 60 ثانیه ای در رابطه با انتخابات بودند که این فعالیت دختران موجب ارتقا سطح علمی شان میشود و از همه مهمتر اینکه میتوانند روز به روز کوشا شوند و فعالیت های خود را در جامعه یمان افزایش دهند.شاگردانی که از آغاز صنف به صورت فعال در صنف حاضر بودند معتقدند که حال نسبت به اوایل میتوانند زیباتر بنویسند و مقالاتی که در این سایت اجتماعی میگذارند موجب به وجود آمدن یک رقابت مثبت در بینشان شده و جای خرسندی است که حال هم زیباتر مینویسند و هم چنین مشکلات جامعه را به صورت واضح تر بیان میکنند.لذا بر علاوه از سایت اجتماعی فلم انکس مشکلات شاگردان در رابطه با دیگر سایت های اجتماعی همچون فیس بوک و گوگل پلس ترفیع گردید تا شاگردان بتوانند به صورت صحیح مقالاتشان را در این سایت های اجتماعی به اشتراک بگذارند تا دیگران بتوانند بخوانند ودر رابطه با مقاله یشان نظرات خود را ذکر نمایند که این نظرات خود سازنده و مفید میباشد تا تمام کسانی که مینویسند ودر این سایت اجتماعی فعالیت دارند بتوانند روز به روز کوشا تر و فعال تر گردند.


در اخیر هم به قدردانی از تمام شاگردان فعال و کوشای مکتب محجوبه هروی سعی مینمایم تا شاگردان برتر معرفی نمایم شاگردانی همچون فردینا احمد یار, سحر فضلی, یلدا نیک سرشت میباشند که هفته ی جاری بهترین مقاله ها را نوشتند.تشکر٬


برای دیدن مقاله های جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند ذیل را دنبال نماید: http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchoolAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160