وضعیت افغانستان در دوران حکومت (حامد کرزی

Posted on at


 

وضعیت افغانستان در دوران حکومت (حامد کرزی

افغانستان در زمان حکومت اقای کرزی نسبتا نظربه دوران گذشته افغانستان بهتر است یا بود چون خالا بعد 10 یا 12 سال باید تقوت وجایش را انسانهای جوان وبا بکر وتصمیم های بهتر تر ، قابل قبول، به نفع مردم، تازه تر باشد حکومت افغانستان را اداره کند گذشته ازین موضوعات  افغانستان وقتی تحت اداره اقای کرزی بود باید ابراز کرد که حالا به زور یا رضا به کمک یا کوشش خود مردم این کشور امنیت نسبتا خوب وکاروبار نسبتا خوب پیش رفت مردم افغانستان تمات امید واینده واعتماد شان را گذاشتن واین شخص با نسبتا زخمت کش توانست تا جای خواسته های این ملت را براورده سازد بعد خدای تعالی .

 

 اقای کرزی توانست یک حمایت کننده را به این کشور پا برجا سازد وتا حالا همین کشور بوده که افغانستان شاید با داشتن کمی امنیت مردمش ارام هستن نسبتا حالا گفته نمیتوانیم کاملا چون کاملا اصلا در زمان حکومت هیچ ریس جمهوری صورت نگرفته است   باید یاد اور شد که اقای کرزی نظر به ری مردم در سال ( 1381 ) حکومت واینده این ملت را به عهده گرفت وتا حالا چه خوب چه بد به تمام سعی وتلاشش توانست تا امروز که اخرین روزهای حکومتش به حساب میاید ( 1392 ) با موفقیتهای کمی که توانست میسر برساند پیش ببرد در زمان حکومت این شخص یعنی در 5 سال اول حکومتش ابادیهای صورت گرفت کمکهای در بحش های اجتمایی ، سیاسی ، فرهنگی ، بخصوص اقتصادی صورت گرفت .

 

 

االبته به کمک کشورهای خارجی چون  امریکا ، بریتانیا ، عضو ناتو و.... در بخش تحصیل هم تغیرات مثبت بخصوص به قشر اناث این کشور اهمیت داده شد .حالا در حدود 124000 یا بیشتر یا کمتر دانش اموز در مجموع ( محصلین ، شاگردان ) تحصیل میکنند در زمان حکومت اقای کرزی به زنان زیاد توجه صورت گرفت چنان که چندین مرکز خشونت علیه زنان در هر ولایت ایجاد شد به سربازان وطن دل وجرأت داده شد تا بتوانند از حریم وطن خود دفاع کنن به کمک کشورهای خارجی امکانات به سربازان وطن داد ه شد ( صلاح ، لباس ، مهمات ، مکان ، معاش نسبتا بلند ، امید ، حتی اموزش علوم برای شان در عموم ) تا حدی با سعی وتلاشهای  سربازان وطن توانستن امنیت کشورسان را به عهده بگیرند واز عهده ان به خوبی درایند

 

 

اما متاسفانه بخاطر دشمنهای بی رحم جان شرین هزاران هموطن ما در( انتهاری ها ، جابجای ماین ها ، سر بریدن ها توسط طالبان ، سنگ باران کردن زنها ، تیر باران کردن مردم عام یا هم کدام شخص خاص توسط طالبان صورت گرفت ) البته باید یاد اور شد که اینها همه از جانب کشورهای که همچو پاکستان طرح ریزی میشد اما بازهم ریس جمهور ما او طالبهای بی رحم را برادر میخواند واین بود که خون این ملت رنج دیده را به جوش میاورد این تنها گله وشکایت دردناک این ملت از اقای کرزی بود این ملت رنج دیده نه تنها در زمان حکومت این ریس جمهور بلکه در زمان حکومت های دیگر هم جز رنج ، بدبختی ، شاهد از دست دادن زندگی خود یا جگر گوشه هایشان بودند دردیکه این ملت دارد فقط خدایشان درک کیکند وبس اما ت لحظه مرگ شان یک سوال دارند این حالت تا به کی فرماروایی میکند ؟

 

 

زندگی میکنند تا روزی شود که یک ادم وفادار حکومت را به عهده گرفته جواب این سوال مردم را بدهد در زمان حکومت این ریس جمهور به همان اندازه یکه ابادی صورت گرفت شاید بیشتر نابودی صورت گرفته باشد درین زمان به پول ارزش قایل امد رسانه ها تنوانستند به موفقیت ها برسند بتوانند مردم را از انچه باید باخبر شوند انهارا اگاه کنند تا مردم بتوانند به امور زندگی خود اگاهانه وارد شوند در زمان حکومت این شخص پولهای پوسیده از 1 تا 5 افغانی به فلزی مبدل گشت بانها ایجاد شد مردم توانستند

مقدار پول ذخیره شده شان را به جای امنی چون بانکها ذخیره کنند تا از دسترس دزدان ومردم پست دور باشد به معلمان واستادان نضر به رتبه شان معاش بلند داده میشد یک بودیجه خاص به خاطر استادان به این کشور کمک میشد به مردم بخصوص به خانم ها حق انتخاب کردن چه در زندگی خصوصی شان یا اینده مملکت شان داده شد مبارزه علیه مواد مخدر گرفتاری مجرمان ارزش به حق وحقوق مردم یعنی ایجاد کمسیون حقوق بشر ایحاد پارلمان وانتخاب وکلا به مدت 5 سال از طرف مردم ایجاد محکمه بخاطر ازبین بردن مخالفات حل ناشدنی رسیدن مردم به کامپیوتر ، انترنیت ، ومقامات بلند داده شد ابادی شاهراه ها چون ( کابل ترخم ، قندهار هرات ، کابل مزار شریف ، و.... که از نظر شاهراه تجارتی کابل ترخم است

 

 

تاسیس میدان های هوای که اولین میدان هوای در افغانستان در سال 1336 بوجود امد میدان هوایی بین المللی در قندهار موقعیت دارد که در بعضی ولایات میدان هوایی با داشتن ترمینل های مجهز کانکریت کرده وهمه امکانات را دارد اما در بعضی دیگر ولایات میدان هوایی با ترمینل های ساده وخاکی دارن اما بعضی دیگر نه ترمینل دارد نه هم خاکی ( بدتر از خاکی ) است ایجاد بندهای برق جبل سراج ، نغلو ، کجکی ، سلما ، درونته و..... میباشد که فعلا مشهور ترین ان نغلو اما در صورتیکه بنر برق نغلو ایجاد شود میتواند برق چندین ولایت را تضمین کند


 

 

 

اجازه ایجاد موسسات به خاطر اینکه مردم خدمتی به خود کشور خو کنند وکسب امرار معاش برای رفع معیشت زندگی شان بوده است در بخش زراعت اوردن وسایل مجهز برای بهتر پیشبرد امور زراعتی وبرداشت خوب از محصولات زراعتی از بین بردن اختلافات مذهبی نژادی در ین اقوام مختلف صورت گرفت ایجاد مکاتب خصوصی و پوهنتونهای خصوصی . ایجاد 3 قوه ( مقننه ، قضایه واجراییه ) ایجاد فابریکات صنعتی اما نا امنی هنوز دامنگیر این ملت است و سرکهایکه که قبلا ساخته شده بود وبا گذشت سالهای زیاد تخریب شده بود به اواخر سال 1392 دوباره عمار شد

             به امید روزیکه جوابگویی به سوالهای ما پیدا شود

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                                                                                                                   

 About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160