زنان دیروز و امروز

Posted on at


زن کسی که خود نیمی از پیگرجامعه می باشد با ان هم در طول تاریخ

بشریت جریان  های پر ماجرا و درد ناکی را طی نموده است.     

 

 که این ماجرا ها از ستم و خشونت شروع تا محرومیت از حقوق انسانی

 را پشت سر گذاشته است .گرچه دوره یی قبل از تاریخ  معلوم نیست که

چه جایگاهی را برای زن قایل بودند:اما با شروع تاریخ  بشر زن را به

 

عنوان یک شخص مستقل نمی دانستند و تمام  اختیارات وی را از او

 گرفت و با او همانند یک غلام رفتار می نمودند که این رفتار ان ها

 شباهت زیادی به بشر های نیم وحشی داشت زیرا به وضع رسوا و

 ننگینی از زن بهره برداری می کردند. تا جایکه داشتن فرزند دختر

 برای ان ها لکه ننگ محسوب می شد.که این باعث می شد تا ان ها از

 ابتدایی برین حقوق شان نیز محروم باشند تا جایکه حتی گاهی حق حیات

را برای شان نیز قایل نمی شدند و پس از تولد ان ها را زنده به گور می

گردند .اما این همه پایان یافت و با ظهور دین مبین اسلام زن نیز از حق

 وحقوق خود بره مند شد و زنده گی او وارد مرحله ی نوینی گردید .

 مرحله ی که با مرحله  گذشته گاملا در تضاد قرار داشت و  برای زن

جایگاه و مقام خاصی قایل شد . اسلام زن را همانند مرد مستقل و آزاد

دانست و برابری حق زن ومرد را به عنوان یکی از قوانین اسلام دانست.

 بهشت را به عنوان تحفه زیر پایش قرار داد و احترام به حقوق وی را

همانند احترام به حقوق مردان  واجب دانست. همان گونه که اکنون نیز زن در جامعه امروزی از حقوق و مقام خاصی بر خوردار می باشد و

 

طبق قوانین هر گشور  از

تبعیض ممانعت و برای زنان جایگاه والا و خاصی قایل شده است .

و اینان نسل های از همان زنانی اند که در شروع تاریخ از حق و حقوق

 

 

چیز نمی دانستد تا جایکه حتی زنده به گور می گردیدند. پس باید باور

 داشت به اینده بهتر از این ها واعتماد به انچه که در اینده اتفاق خواهد افتاد.

به امید اینده بهتر از امروز.                                                 

 

 

                   About the author

160