نقش رسانه ها در جامعه

Posted on at
رسانه ها به انتقال دهنده اطلاعات،پیامها و معلومات گفته میشود.رسانه ها چه تصویری باشندیا صوتی  نقش مهمی را در بیداری اذهان عامه ایفا میکنند.و به باور بعضی از دانشمندان  قوه چهارم دولت رسانه ها میباشد.ترقی و انکشاف یک کشور از رسانه اغاز میابد.چون این رسانه ها اند که موضوعات و اطلاعات اقشار مختلف یک جامعه ها را بین شان منتقل میکنند .همجنان این رسانه ها ان که تفاهم ،صلح و همبستگی،اتحاد و وحدت ملی،و غیره را در جامعه تقویه مینمایند.

این رسانه ها اند که باعث نهادینه ساختن فرهنگ  و همچنان باور ها و اعتقادات  کشور ما میگردد . در غیر ان حالا کشور ما را فرهنگ های خارجی تحت تصرف خود اورده بود.و تمام ارزش های جامعه خود را از دست داده بودیم.تلویزیون که از جمله رسانه های صوتی و تصویری است مردم را از تمام رخداد های روز در کشور و جهان اگاه میسازد.کسانی که بتوانند تاثیر بیشتری را در فرهنگ یک جامعه بگذارند میتوانند در شکل دهی و بازسازی  یک فرهنگ نقش بسزایی داشته باشند.

از انجمله تلویزیون با نمایش دادن برنامه های موثر  با استفاده از شیوه های مدرن درین راستا میتواند نقش فعالتری را داشته باشد. زیرا تلویزیون میتواند نسبت به دیگر رسانه ها مانند رادیو توجه بیشتری را جلب کند، بناء تاثیر گذاری ان نیز بیشتر است.این مسولیت رسانه ها است که در راستای حفظ فرهنگ و غنامندی ان سعی زیاد نمایند. تا فرهنگ ما شکار فرهنگ های بیگانه نشود.بیشتر مردم به این فکر اند ؛عامل اینکه کشور ها توسعه نمیابند فقر اقتصادی است .

اما نه ،دانشمندان به این عقیده اند که فقر فرهنگی عامل کشور های توسعه نیافته است.بناء رسانه ها نقش عمده یی را در جهت اگهی و بیداری اذهان عامه دارد.مطبوعات جمع اوری کننده نظریات عموم مردم از هر قشر است که این نزدیکی افکار عامه باعث سیر و حرکت روابط اجتماعی میشود.بناء  رسانه ها در جهت تقویه و تحقق دموکراسی،عدالت ،صلح و غیره باید وسیله یی شوند تا مردم افغانستان بدانند که افغانستان خانه مشترک کسانی است که در ان تولد شده اند،رشد کرده اند و زنده گی میکنند.

 از انجمله تلویزیون است که بعضی از خصوصیات ان را در بالا ذکر کردم.تلویزیون در لغت به معنای دیدن از یک فاصله دور است. بهترین منبع معلوماتی و تفریحی.اما با وجودیکه فواید بیشماری دارد ،اضراری را نیز در قبال دارد و انهم توسط نمایش و نشان دادن تصاویر و فیلم های غیر اخلاقی میباشد.. این مسولیت دولت است تا زداشته باشدبه امید افزایش وپیشرفت رسانه ها در افغانستان.About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160