یکی از انواع خشونت علیه زنان

Posted on at


زن(مادر, خواهر, همسر, دختر) که نیمی از پیکر جامعه را تشکیل میدهد و در نزد خدا باعزت و کرامت است. در بعضی از جوامع مورد ظلم و خشم قرار میگیرد که زن هم نمیتواند صدای خود را بکشد. بدبختانه در کشور ما بعضی از عروسی های صورت میگیرد که در شریعت اسلامی درست نمیباشد,یعنی بعضی از افراد جامعه هستند که دختران نوجوان خود را میفروشند یا بخاطر وام( قرض) که دارد دختر خود را به نکاح کسی در میاورد که این کار باعث بدبختی دختر میشود.

این ازدواج ها به زور صورت میگیرد و دختر مظلوم هم که کاری کرده نمیتواند.و ای کاش شخصی که به نکاحاو در میاید تفاوت سنی زیادی با دختر بیچاره نمی داشت اما بدبختانه پدر دختر, دختر خود را به نکاح کسی در میاورد که دختر بیچاره مانند دختر ویا نواسه آن میباشد. آیا این حق است؟ چنین والدین خودشان دخترهای خود را در گرداب بدبختی انداخته و تماشا میکند, که این کار کاملا خلاف شریعت اسلامی میباشد. دختر چهارده ساله و شوهرش شصت ساله است, پس شما حس کنید که این پدر چقدر سنگ دل است. و به فکر آینده دختر خود نیست, که این دختر بیچاره چطور با مرد که مانند پدرش است زنده گی کند و یا بعد از فوت شوهرش این دختر جوان چطور زنده گی کند. شاید این دختر از زنده گی ناامید شده و دست به خود کشی زند و شاید هم از خدا ترسیده و خود کشی نکند اما تمام آرزو ها و امید هایش میمیرد و کاملا از زنده گی ناامید میشود. و در اینجا ملامت کاملا والدین است زیرا که او میداند تمام آرزو های دخترش به خاک یکسان میشود اما باز هم بخاطر اندک پولی و یا بخاطر نجات جان خود و یا به دلایل بسیار دیگر, این دختر را به نکاح او در میاورد. که باز هم کاملا خلاف شریعت اسلامی است.

این پدر فقط با سرنوشت دختر خود, دختری که امانتی است از طرف خدا بازی میکند. و جهالت بسیار, چشمش را پوشانیده است و نا آگاه است که در روز حساب در نزد بارگاه ایزد منان چه جواب دهد. پس جای افسوس است. و همچنان رسم ها و عنعنات مروجه دیگری وجود دارد که باز هم باعث نابودی زنده گی دختر ویا همان زن میشود. مانند اینکه دختر را از کودکی به نام یک بچه میکند که شاید در آینده باعث مشکلات بزرگ شود. و یا هم دختری را به نکاح کسی در میاورد که اصلا دختر با او محبت و یا علاقمندی ندارد و یا هم اصلا همسفر زنده گی اش را ندیده است که این هم باعث اتفاقات ناگوار در آینده ها میشود. پس ما باید کوشش و تلاش بسیار کنیم تا این رسوم و عنعنات دوران جاهلیت یعنی رسوم قبل از اسلام را ترک نموده و از بین ببریم. و معنای واقعی اسلام را درک نموده و در زنده گی خود عملی کنیم زیرا که اسلام ما را به سعادت سوق میدهد. بنابرین برما الزامی است تا احکام اسلامی را درست تطبیق کرده و آنرا طبق خواهشات نفسانی خود تغییر ندهیم.About the author

mirwaisbarak1

he is mirwais barak,from afghanistan

Subscribe 0
160