بررسی کانادا از میراث عمومی افغانستان

Posted on at


کانادا در سال 2001 وارد جنگ افغانستان شد و نیروهایش را به این کشور اعزام کرد. آنها در جنگی سهم گرفتند و در کشوری پا گذاشتند که توسط دهشت افگنان شامل طالبان, القائده و دیگر گروه های تبهکار و دهشت افگن اداره میشد. نیروهای کانادایی در سال 2006 به ولایت پر خطر قندهار اعزام شدند که به جنگ های گسترده ای با نیروهای طالبان پرداختند که میخواستند شرایط و اوضاع این ولایت پرخطر را بیش از این نا امن بسازند و برای خود پایگاه امنی فراهم کنند. قندهار زادگاه گروه دهشت افگنی طالبان است و در زمان حاکمیت این گروه مرکز آنها نیز به شمار میرفت.


بنا بر این آنها از حضور و نفوذ گسترده ای در این منطقه برخوردار بودند. نیروهای کانادایی به نبرد با طالبان که در سال 2006 به یک نیروی بزرگ در این ولایت تبدیل گشته بودند و تمام سیستم دولتی و خدمت رسانی را تهدید میکردند به نبرد پرداختند و آنها را در هرجای ممکن, کوها, پناه گاها, غارها و هرجای ممکن دیگر تعقیب کردند.


فرمانده نیروهای کانادایی آقای منلر که فرماندهی سه هزار نیروی کانادای از سپتامبر 2010 تا ژوئیه 2011 را به عهده داشته است با افتخار از موفقت ها و دست آوردهایش در این سالها یاد میکند که توانسته اند خطر طالبان را رفع کنند, نظام آموزشی را فعال گردانند که امروزه دخترها و پسرها همه به راحتی میتوانند که درسهای خود ادامه دهند و مردم زندگی عادی خود را داشته باشند.این دست آوردها بدون تلاش و پی گیری های فراوان آنها ممکن نبود, آنها نقش بسیار مهم را در این زمینه ایفا کردند و دست آوردهای شان به مردم قندهار بسیار چشم گیر است که این ماموریت را موفقیت آمیز میکند. نیرویهای کانادایی  در سال 2011 ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان را ترک کردند و قرار است که طبق برنامه تا پایان سال 2014 تمام خاک این کشور را ترک کنند و به کشور خود برگردند.


 حالا آنها مصروف آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در یکی از اردوگاهای آموزشی می باشند که این در واقع ادامه همان ماموریت شان در افغانستان است. بعد از سال 2014 امید میرود که نیروهای امنیتی افغانستان بتوانند که خود امنیت تمام کشور را تامین کنند و با نیروهای هشت افگن خارجی و داخلی مبارزه کنند.


 About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160