مصاحبه با فرحناز٬ یکتن از دانش آموزان صنوف آموزشی افغان سیتادل

Posted on at


 


 فلم انکس: آیا شما در کدام رسانه اجتماعی پروفایل دارید وازآن برای چی استفاده می کنید؟


فرحناز: بله من در فلم انکس پروفایل دارم چون یک رسانه اجتماعی میباشد من استفاده یی کهاز فلم انکس می کنم این است که من به داخل آن بلاک می اندازم وتوسط آن کسب درآمد می کنم.


فلم انکس: چی اشخاصی را در فلم نکس ملاقات کردید واز آن چی آموختید؟


فرحناز:من در فلم نکس الهه محبوب راملاقات کردم وازآنها این را آموختم که یک دختر افغان نیز می تواند برابر مردها دردفاترکارکند.


فلم انکس: تجربه نوشتاری تان در فلم انکس چی قسم است؟


فرحناز: منقبلاهیچ تجربه یی نداشتم ولی حالا تجربه ی من بسیار خوب شده وبه خوبی میتوانم تایپ کنم وبنویسم وکم وبیشی میتوانم خوب بنویسم ونکات داخل مقاله ها را رعایت کنم.


فلم انکس: مقاله های جالبی که در فلم انکس جستجو میکنید در رابطه به کدام موضوعات میباشد؟


فرحناز: بیشترموضوعاتی که در فلم انکس جستجو میکنمدر رابطه به زنان و حقوق زنان در افغانستان میباشد.


فلم انکس: از صنف انترنت که از طرف بانوان انکس در مکاتب دخترانه ایجاد شده است چه چیزهایی را آموختید؟ و چی فایده هایی را دیدید؟


فرحناز: روزی که من در این صنف آمدم هیچ معلوماتی راجع به کامپیوتر نداشتم ولی حالا باتمام کامپیوترآشنایی پیدا کرده ام وبه خصوص در انترنت دسترسی پیدا کرده ام این یک فایده بسیار بزرگ است که به من رسیده است.


فلم انکس: کورس هایی که تا حالا دنبال نموده اید کدام کورس برایتان دلچسب بوده وچرا؟


فرحناز: کورسهاییکه تاحالامن دنبال کرده ام عبارت از:ریاضی،انگلیسی و کامپیوتر میاشدودلچسپ ترینش صنف کامپیوتربوده است چون به رشته کمپیوتر علاقه خاص دارم.


فلم انکس: از کورس هایی که تا حالا دنبال نموده اید کدام یک بسیار مشکل بوده است وچرا؟


فرحناز: کورس ریاضی بود چون اصلا ریاضی را دوست ندارم.


فلم انکس: سر گرمی خاص تان چیست؟


فرحناز:سرگرمی خاص من مطالعه میباشد.فلم انکس: شما خود را در 5سال آینده چطور میبینید؟


فرحناز: من خود را تا 5 سال دیگرمحصل پوهنحی کامپیوترساینس میبینم.


فلم انکس: اوقات تان چطور سپری می کنید؟


فرحناز: اوقات من برایم بسیار خوب است چون همیشه مصروف مطالعه ودرس خواندن میباشم.


فلم انکس: الگوی شما در زندگی چه کسی میباشدوچرا؟


فرحناز:الگوی من در زندگیم پدرومادرم میباشندچون آنها در زندگی تجربه بیشتری دارند واز تجربه آنها من الگو برداری میکنم.


فلم انکس: اگربتوانیددرکدام جای از جهان سفرکنیدکجااست وچرا؟


فرحناز:من دوست دارم به کانادا سفرکنم و در آنجا به تحصیلات خود ادامه بدهم.


فلم انکس: آیا بلاک یامقاله یی راتحت کدام عنوان نوشته اید؟


فرحناز:بلهمنبلاک نوشته ام تحت عنوان های: برخوردبااطفال، دورو بودن، صبروشکیبایی، افغانستان وغیره.


فلم انکس: درسه جمله خود را معرفی کنید؟


فرحناز:ازدروغ خیلی نفرت دارم واز شوخی کردن با دیگران لذت میبرم یک شخص شوخ تبع میباشم وخنده ومزاح رادوست دارم.


فلم انکس: آیا گیم بازی میکنید واگر میکنید کدام گیم است؟


فرحناز:بله گیم بازی میکنم وگیم دلخواه من جی تی ای میباشد. 


تشکر


برای دیدن مقاله جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160