سبزیجات و اهمیت آن در زندگی ما

Posted on at


سبزیجات و اهمیت آن در زندگی ما


 


از آنجايكه خود ميدانيد سبزيجات از جمله اي مواد غذايي بسيار موثر و مفيد براي صحت و سلامتي موجودات زنده بوده است و هم از جيوانات و انسانها از اين به وجود اين مواد غذايي مياز مبرم داشته اند 


طوريكه همه اي ما مي دانيم كه سبزيجات حاوي ويتامين ها بوده و تمام ويتامين هاي مورد نياز بدن ما انسان ها را دارا ميباشد چنانچه ميدانيد كه پوست بدن انسان ها از حجرات ساخته شده است و تقريبا 95 فيصد وزن حجراتزتده اي پوست بدن انسان ها را آب و ماده اي و يا مواد بنام كروفيل تشكيل داده است


از آنجايكه ميدانيد كشور پهناور ما افغانستان يگ كشورزراعتي بوده است .كه تقريبا در بشترين ولايات كشور ما در سطح ولسوالي ها و دهات زراعت و مالداري شغل اصلي و اساسي مردمان دهاتي مان را تشكيل مي دهد 


چنانچه با مدرنيزه كردن ماشين آلات و با وجود آمدن انواع و اقسام تركتور ها برا ي كشت و  درو كردن و جمع آوري نمودن اناع واقسام سبزيجات و هم چنان با وجود آمدن بهترين كود هاي كيمياوي و در دسترس گزاشتن اين كود ها و وسايل برا ي دهاقين و هم چنان با تعليم دادن آنها برا ي اين مواد حياتي سهولت بارزي را در قسمت مرقوبيت و بدست آوردن محصول خوبتر همواره كمك هاي همه جانبه شده اند امروزه ما شاهد فارغ شدن هزاران جوان از رشته اي زراعت بوده يم كه اين رشته را بصورت فني و تخنيكي خوانده تا مصدر خدمت براي جامعه و كشور خود گردند


و همچنان ما داراي بهترين نوع سبزيجات هستيم و در هر موسوم و فصل سال ميتوانيم انواع مختلف و گوناگون سبزيجات را در تمامي نواحي و مناطق كشور عزيزخود و در تمامي ولايات نوعي از انواع آنها را پيدا نمايم و ويتامين هاي ضروري بدن خود را مرفوع نمايم پايان160