روند صلح در افغانستان

Posted on at


صلح یک پدیده یی است مقدس که افغانستان هیچ وقت نتوانسته است این پدیده را به شکل همه جانبه ان  داشته باشد. .بعد از یک دهه تلاشها برای اوردن صلح و تداوم ان حالا سوال اصلی و مهم  ما اینست ایا این تلاشها برای صلح امیدوار کننده بوده است یا خیر؟چرا تا حال این کوشش ها نتوانسته است ان قسمی که ما انتظار داریم نتیجه دهد؟و چرا طالبان روز به روز جنگ را افزایش میدهند ،و مسیر رسیدن به صلح را برای افغانستان طولانی تر میسازند؟ اقای ربانی در مجلس شورای ملی گفت:در بعضی مسایل ما توجه زیادی را به خرج داده ایم مانند :مساعد ساختن زمینه برای اشتراک و رای دادن در انتخابات،تقویه کردن نیرو های امنیتی،و بعضی تلاشها  بخاطر قطع کردن جنگ در افغانستان.

دولت افغانستان همیشه در تلاش این بوده است تا رهبران مخالفان را پای میز مذاکرات جهت صلح حاضر کند حتی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی چندین بار به طالبان پیشنهاد صلح را داده است تا به  روند صلح بپیوندند وبا دولت افغانستان همکار باشند اما این کار خیلی تاثیر کمی را بالای طالبان گذاشته است.اگرچه مقامات شورای عالی صلح  و مقامات حکومت افغانستان میگویند تلاشهاو هزینه هنگفتی را که برای اوردن صلح خرج کرده اند بی فایده نبوده است .اما عملکرد و رفتار طالبان چیز دیگری  را وانمود میسازد.


ما شاهد هستیم که تعداد زیادی از طالبان با گذاشتن بمب ها و جاسازی انها و یا حملات مستقیم  انها جان هموطنان عزیز ما را به قتل میرسانند.طوریکه در پی یک انفکار یک زن با کودک نوزادش و 4 عضو فامیلش در و لایت خوست کشته شدند. این در حالی است که دولت افغانستان تلاشهای بسیاری برای اوردن صلح در افغانستانکرده اندو به گفته خود شان هزینه هنگفتی را خرج کرده اند. گروههای طالبان که در بعضی از مناطق افغانستان جای گرفته اند دست به عملیات هایی میزنندکه باعث کشته شدن غیر نظامیان میشود.چنانچه در 19 عقرب دو همکار افغان از نیروهای امریکایی کشته شدند.

هرچه فعالیت های عالی صلح بیشتر میشود حملات طالبان بیشتر شده میرود.این به این معنی که شورای عالی صلح تاشهای بسیار زیادی کرد تا توجه طالبان را به صلح جلب کند اما نه تنها طالبان به انها اهمیتی قالی نشده اند بلکی حملات خود را بیشتر افزایش دادند.این همه گناه شورای عالی صلح است چون با دادن  فرصتهای زیاد و امتیاز دادن به انها طالبان را به فعالیت بیشتر وادار کرده است.اکنون دوباره باید این پرسش  را دوباره پرسید که ایا افغانستان بلاخره به صلح دستیافتنی خواهد شد؟جواب بسیار واضح و اشکار نیست،چون این همه شواهدی که پیشروی مااست واقعیتی بسیار تلخ است...

با این وضع باید گفت که صلح در افغانستان قابل دسترس نیست.ایجاد صلح قبل از هر معنایی مانند جامعه شناسی و فلسفی برای سازش سیاسی ایجاد میشود و به همین خاطر هامیت زیادی دارد.پروسه طالبان به مهمترین هدف سیاسی در افغانستان و کشور های همسایه مبدل شده است.ایا چه چیزی میتوانداین نگرانی های سیاسی را رفع کند؟نخست باید عواملی را بدانیم که باعث ایجاد منازعه های سیاسی میشود:1-عوامل خارجی  2-عوامل داخلی  3-عوامل نظامی

عوامل خارجی از جمله مهمترین عاملهاست.  و این عامل پاکستان است که بخاطر منفعت خود و رقابت کردن با هند همرای طالبان همکاری میکند. و انها را حمایت میکند.نسل نوینی از ملا و مولوی هایی که در مساجد  مستقر شده اند  از لحاظ فکری با طالبان همنظر میباشند .رقابت های نا سالم در بین قبیله ها  و اقوام باعث ایکاد دو قطب دولت و طالبان شده است.عدم یک دولت و حکومت خوب نیز عامل داخلی این منازعه ها در افغانستان شده است.در نتیجه باید گفت هدف دولت افغانستان پایان خشونتها و دست کشیدن طالبان از حملات نظامی شان است.


مردم افغانستان همیشه در ترس و هراس زنده گی خود را سپری کرده ان . طوریکه میدانیم هر سال هنگام برگذاری انتخابات اوازه میشود که بشاید کدام حادثه یی رخ دهد و بیشتر مردم از رای دادن منصرف خواهند شد اینجا بیتفاوتی دولت ما را نشان میدهد .
بلاخره باید گفت این طالبان ادم بشو نیستند بنا مذاکره با انها هرچه زیادتر صورتگیرد، روند صلح را بیشتر به شکست مواجه میسازد.   About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160