اگه تو نباشی

Posted on at


تو اگر نباشی همانند یک درخت بید تنم از سرمای بی تو بودن میلرزد ، تو برایم همانند آسمان وسیع و آبی هستی وقتی با تو هستم آرامش واقعی زندگی را احساس میکنم ، تو برایم مثل خورشید گرم و روشن هستی چون وقتی با تو هستم نه سیاهی های شب را میبینم و نه سردی این روزهای سرد زمستان را


 


تو برایم همانند آب زلالی و همانند برف پاک و یکرنگ ، وقتی کنارم هستی از هیچ چیز این دنیا ترسی ندارم ، تو برایم حس آزادی میبخشی ، تو تنها کسی هستی که مرا میفهمی و تنهایم نمیگذاری . گاهی نمیتوانم حسم را ابراز کنم


 


ترسم از تاریکی های این دنیاست ، ترسم از بیوفایی های این زندگیست ، میترسم در این دنیای پر تذویر روزی تو را از دست بدهم ، میترسم این مردم ، این دنیا و این روزگار تو را از من بگیرند ، میدانم تو اگر نباشی دیگر نفسهایم نیز بامن نمیمانند ، تو اگر نباشی دیگر نمیخواهم حتی لحظه ای هم زنده بمانم چون میدانم بدون تو ناقص و نا تمام هستم ، دنیای من با تو رنگ و بو میگیرد ، وقتی تو نباشی دیگر دنیایی را هم نمیخواهم ، تو نباشی من هم نیستم ای بهترین پس باش تا باشم


 


من دنیا را با وجود گرم تو میخواهم ، زندگی را با نفسهای زیبای تو ادامه میدهم ، لبخند را با لبان تو میخواهم و تو را بخاطر تو میخواهم چون برای من بهتر از هر تحفهء با ارزش الهی هستی ای همراز خوبم ،  نباشی زندگی نخواهم کرد


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/146665/146665About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160