بسکتبال از جمله ورزش های محبوب است.....

Posted on at


بسکتبال نیز یکی از بازی هاییست که در دل مردم جا دارد و اهمیت و محبوبیت خاص خود را دارد،ورزش بسکتبال توسط شخصی بنام جیمز نای در سال 1891 تاسیس گردید و بازی دلچسب بسکتبال برای اولین بار در قاره آسیا در کشور های مانند هندوستان،جین و افریقا مروج شده بود که آهسته آهسته در تمام جهان مشهور شد و در اوایل این ورزش از جمله بازی های محلی به حساب میرفت اما اکنون فدراسیون بسکتبال نیز پایه گذاری شده استهدف بوجود آوردن این بازی این بود که داکتر جیمز میخواست که بازی باشد که ورزشکاران در فصل های خزان و زمستان بتوانند به ورزشی در صالون ها بپردازند و این بود که ورزش بسکتبال تولد گردید و اکنون بسکتبال به جز از قاره آسیا در تمام جهان مشهور گردیده است و مانند ورزش های دیگر علاقه مندان خاص خود را دارد.


در سال 1896 اولین مسابقات رسمی بسکتبال نقش گرفت.و اولین کشوری که زیادتر به این ورزش رو آورد کشور کانادا بود بعد آن این ورزش در کشور های انگلستان،چین،فرانسه و هندوستان و جاپان مروج گردید.


در اوایل این ورزش به گونه ای بود که در صالون ها دو سبد میوه را که از قد یک انسان قد بلند بالاتر بود میگذاشتند و بازی کنان باید توپ را با دست دوانده و در داخل آن سبد می انداختند.و این بازیکنان این بازی به تعداد 11 نفر میرسند که یک داور و 10 بازی کن است که هر تیم دارای 5 بازی کن میباشد و اندازه میدان ورزش بسکتبال باید 12 در 24 یا 14 در 26 و یا هم 15 در 28 باشد.تعداد جمع داوران این بازی 6 نفر اند که یک داور داخل میدان یک سر داور یک وقت نگه دار یک منشی یک مسوول تابلو و یکی هم ناظر فنی مسابقات استبسکتبال نیز قوانین خاص خود را دارد مانند دبل کردن،نیمه،سد،رانینگ،خطاهای آن مانند خطای پا،خطای پیک،خطای اوت و پرتاب آزاد،خطای اسلم دانگ و غیره دیگر قوانین بسکتبال میباشد.


ورزش بسکتبال در داخل افغانستان نیز مروج هست بخ خصوص در مکاتب،اکثریت مکاتب دختران تیم بسکتبال میداشته باشند و در هر سال دو بار مسابقات بین مکاتب برگزار میگردد که یکی مسابقات بهاری و دیگر آن خزانی میباشد.


به امید اینکه تیم ملی بسکتبال افغانستان نیز تاسیس گردد و روی پا ایستاده شده و افتخارانتی را برای وطن خود مسب نمایند 


 


نویسنده:اسما ابراهیمی160