نوروز و فرهنگ مردم

Posted on at


نوروز و فرهنگ مردمیکی از رسوم و عنعنات دیرینه نوروزی در افغانستان برگزاری مراسم میله گل سرخ در شهر زیبای مزارشریف است.نام گل سرخ برای گلگشت نام بی مناسب نیست ، چرا که همگام با رسیدن نوروز وبهاران ،انواع گل ها به ویژه گل های لاله در سرزمین بلخ آغاز به شگفتن می کند و دشت و صحرا با این لاله های آتشین و سبزه های تازه از زمین رسته آذین می یابد.میله گل سرخ در شهر مزار شریف در مدت چهل روز برگزار می شود در این روزها جوانان به عشرت و شادی می پردازند ودید بازدید شب گشتی ها در اطراف مزار شریف با هیاهو جریان دارد.
این همه خوشی ها همزمان با مراسم جهنده(جنده ) علی شیر خدا انجام می شود ، این مراسم با برافراشتن یک علم که به جهنده سخی صاحب می گویند در مزار حضرت علی کرم الله وجهه و در اولین روز سال اجرا می شود.


 


بخش دیگر از میله گل سرخ رفتن به خانه ها و شرکت در مراسم سبزه لگد کردن است.
مردم معتقد اند که در جریان این چهل روز برگزاری میله گل سرخ رفتن به سبزه زار ها و پایکوبی به سبزه ها ، خوشی و سرور به بار می آورد.مردم برای روز های نوروز به ویژه شب سال نو اقدام به پخت غذا های خاصی می کنند معمولا غذای سبزی چلو وعلاوه از سبزی چلو عده از مردم به ویژه مردم کابل با پختن چلو و مرغ سفید و میوه های رنگارنگ و هفت سین سفره را رنگین می سازند.داش های کلچه پزی نیز در این روزها نوعی کلچه می پزند که مشهور به کلچه نوروزی می باشد.
اکثرا ازاین کلچه جوانان که نامزد می باشندخرید می نمایند با خرید ماهی ،جلبی کلچه نوروزی و لباس جدید از طرف خانواده پسر به خانواده عروس برده می شود و در مقابل خانواده عروس با دادن هدیه مانند چادر ، دستمال و یا تکه از خانواده پسر استقبال می نمایندAbout the author

160