ورزش

Posted on at


ورزش یکی از مهمترین کار هاست که انسان باید هر روز حدعقل نیم ساعت ورزش انجام دهیم .وسیله تقویه  ونیرومند بدن است و برای صحت تمام انسان ها فایده دارد و باعث سلامتی انسان ها می شود ورزش انسان را شاد و سر زنده می سازد و ورزش بدن انسان را از امراض سرطانی جلو گیری می کند و همچنان صد ها مریضی دیگر مانند:بلند بودن فشار،قند ،درد کردن عضای بدن وغیره که همه به اثر ورزش از بین می رود.در کشورما مردم  به ورزش علاقه زیادی داشته و ورزش های مختلفی را انجام می دهند که از جمله بازی های عنعنوی مانند:     بز کشی ،نیزه زنی ،گوشتی گیری  وغیره علاقه زیاد دارند که از جمله بزکشی درافغانستان بسیار رواج داشته و مردم بسیار علاقمند آن اند که بیشتری وقت در فصل بهار و خزان که هوا نسبت به فصل های دیگر بهتر است صورت می گیرد.و وقتی که بازی شروع می شود چند تن با اسب های خود داخل میدان شود و باز را شروع می کنند.که اسب های شان باید چندین سال توسط شان تربیه شود باشد و وقتی که یک تن از بین شان برنده شود جوایزی که در  نظر گرفته شوده است برایش داده می شود.


.                                      


و بازی های دیگر مانند:فوتبال، والیبال ،بسکتبال، کرکت،آب بازی،طناب کشی ،شیر جنگی که از جمله بازی های است که به آن ها آشنایی داریم و تمام کشور ها به آن ها علاقمند اند .که از جمله فوتبال که علاقمند های زیادی دارد که بیشتر از کشور ها در مسابقات جهانی فوتبال شرکت کرده تا برنده شوند.که از جمله آن کشور ها یکی هم کشور خود ما افغانستان است  که در مسابقات جهانی شرکت کرد و موفقیت را ازآن خود کرده. مدل قهرمانی خود را به کشور خود تقدیم دادن وافغانستان را سر بلند ساخته و باعث سر بلندی و افتخارخود و کشور خود شوند.ورزش بدن انسان را قوی می سازد و باعث می شود که انسان به آسانی مریض نشود ورزش انسان را شاد و زیبا می سازد ورزش انسان را به فعالیت های بیشتر علاقمند می سازد.وقتی انسان یک ساعت قدم میزند پینجاه الی شصت کیلو گرام کالری بدن خود را کم میکند که از امراض جلو گیری می کند.ورزش به بدن انسان نیروع می بخشد و تمام انسان ها باید ورزش کرد تا که سالم بمانند.حتی اشخاص بزرگ سال هم باید ورزش کنند تا سالم بمانند.


.


 


 


 


 


 


                                                            


   About the author

160