تفکر

Posted on at


جهان زیبا و شگفت انگیز کتاب باز پرورگاراست؛ کتابی باهزاران برگ بدیع که خالق هستی آن را آفریده و در کلام عزیزخویش پیوسته و با تآکید ما را بسوی این کتاب فرامی خواند تا چشم دل را بگشاییم

.

پیوسته صفحه های این کتاب ورق می خورد، ودر هر صفحه از آن ، آیات الهام گری نمایان می شود ودر فطرت سالم ، احساسی را نسبت به حق وحقیقتی که در ورای این هستی شگفت انگیز است به جوش و خروش می اندازد ، ودر زوایایوجود،محبت و هیبتی را نسبت به آفریدگار این ساختار عظیم بر می می انگیزد

!!!

این صاحبان خرد، و دارنده گان فهم درست و بصیرت روشن اند که چشمان درون وبیرون را میزبان آیه های جهان الله متعال می سازند و دریچه های موجود میان این آیه ها را روی خود می گشایند . دل های خویشتن را استاده و نشسته و بر پهلو افتاده، متوجه الله (ج) می نمانید، و بدین وسیله بصیرت شان شگوفا و فهم شان شفاف می گردد و با حقیقتی که الله متعال آن را در جهان به و دیعت گذاشته است پیوند می یابد ، و راز هستی را برای شان قابل درم گردانیده قوانین الهی در هستی را به آن ها اشکار می سازد

.

فصل بهار یکی از همان صفحات شگفت و کتاب هستی است که زیبائی را از ذات خود زیبا وزیبا آفرین دریافت کرده است و اگر چشمان دل و دیده فهم و شعورمان را به هر یک از این صفحات باز کنیم و با دقت به چهرۀی آسمان ها وزمین ، و به آمد رفت و دگرکونی شب و روز بنگریم

.....

و اگر این صفحات رنگارنگ کتاب هستی را به عنوان صحنه های تازه ای وارسی کنیم، و آن گونه به مشاهده ی آن ها بپردازیم که انگاردیدگان مان نخستین بار است بدان می نگرد.....و اگر عقل و شعور خود را جمود عادت و الفت و از رکود تکرار ، نجات بخشیم

....

از مشاهده- ی چنین صحنه هایی ، دیده گان مان را خیره و حیرت زده می شود و خواهیم فهمید که باید درفراسوی این همآوایی و هماهنگی دست آفریده - گاری باشد که این را هم آوا و هم آهنگ کند؛ واین همه سروسامان ونظم و نظام و استواری ، ممکن نیست که ناسنجیده پدید آمده و پوچ و باطل آفریده باشد

این تفکر و اندیشه در صفحات شگفت کتاب هستی است که هر یک از این پدیده ها را زندگی و تجسم می بخشد و بهار به عنوان یک موجود زنده در برابر چشمان بیدار اندیشه های پویا ، تولد می شود و انسان بعد از مشاهده ی زیبایی های بهار به او به عنوان یک یک موجود زنده و آفریده ی پروردگارش به نجوامی پردازد و با زبان دل آغاز سخن می کند تا با سرشت و حقیقت آن هم آوا و با دریافت اشاره هاو الهام هایش ، برنامه های زیبا و درستی به زیبایی بهار رقم بزند و با الهام از این صفحه از کتاب الهی و به کار بستن رهنمودهای کتاب منزل پروردگارش جهانی پرطراوت و شاداب و سرسبز و خرم بنا کند

!!!

ناگفته نماند که از کتاب هستی کسی درس ارزنده و پندآموزنده دریافت می کند که صفحات آن را با سرشت عقل و اندیشه برگرداند و علاوه ار صفحات ثابت و یک رنگ هستی ؛ مانند بهار، صفحات متغیر و در حال آن را نیز با همان کلک تفکر ورق بزند و این حقیقت را بپزیرید که تحولات زمان و اتفاقات زندگی بشر در گوشه های از این کره ای خاکی هر یک صفحات دیگری ار از کتاب هستی است که در ظاهر امر به دست انسان ها رقم می خورد اما بعد از تفکر و اندیشه حقیقت آن روش می شود

.که این سنت وروش پروردگار است که نظر به عملکرد انسان ها چهرۀ شهر ها و جهان را دگرگون می کند و اگر ما از بهار وطبیعت بگذاریم و به بهار انقلاب های امت اسلامی که بنام( ربیع الامه العربیه ) مسمی گردیده است . بپردازیم این دگرگونی ه و تحولات که در ظاهر اتفاقی به نظر می رسد ، در واقع جلوه ی از قانون هستی جاری در رگ های هستی است که باید رخ میداد چنانچه خداوند بزرگ در آیه میفرماید:-(( سُنّةَ الله الَّتِی قَد خَلَت مِن قَبلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنّة الله تَبدِیلآ)){ سوره فتح /23} <<این سنت الهی است که در گذشته نیزبوده است ، و هرگز برای سنت الهی تغیر و تبدیلی نخواهی یافت

>>

این بهار دیگری با گل هاو سبزه و شگوفه های دگری که امید است میوه های خوشگوارآزادی و بیداری دایمی امت را در پی داشته باشد.

 About the author

mozhdah

I'm Mozhdah Mohtasebzadah,I'am From Afghanistan and I live in Herat city
I'm Graduatied From Goharshad High school, and right now I study at Herat University

Subscribe 0
160