امانت را خیانت نکنید

Posted on atباید همیشه یک امانت دار خوب باشیم تا خداوند از ما راضی باشد و به نزد او یک بندهء با اخلاص و با تقوا باشیم ، انسان امانت دار همیشه در زندگی موفق میباشد و دوستان و اطرافیانش او را به دیدهء قدر میبینند و دوست دارند تا روابط مستحکمی با او برقرار نمایند


 


در زندگی کوشش کنیم همیشه امانت دار خوبی باشیم ، امانت داشتن فقط با مال نمیشود که از مال کسی امانت داری کنیم ؛ بلکه راز کسی را محفوظ نگهداشتن یک امانت است ، حفاظت از دین و قرآنی که از پیامبران ما بر ما مانده است یک امانت است که وظیفهء هر مسلمان است تا از دین و قرآن محافظت نماید و اجازه ندهد تا هیچ کس باعث ضعیف شدن دین مان شود


 


امانت داری یکی از خصلت های پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد(ص) میباشد و از همین خاطر آنحضرت بنام امین شهرت داشتند و همیشه امانت دار بودند و امانت کسی را هرگز خیانت نمیکردند و ما که پیروان دین آنحضرت هستیم بر ماست تا امانت دار باشیم و امانت را خیانت نکنیم


 


نویسنده : جواد دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/146714/146714About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160