نقش زن در اقتصاد خانواده

Posted on at


بدون شک هر عنصر فعالی از جامعه انسانی در حالی که نقش انسانی خود راایفا میکند، در عین حال میتواند نقش اقتصادی خود را نیز داشته باشد، چون بنابر تازه ترین نظریات اقتصادی، انسان عامل مهمی از عوامل اقتصاد به شمار میرود و در اینبخشتفاوتی بین زن و مرد، کوچک و بزرگ نیست. چرا که بنای اقتصاد به دو عنصر تولید و مصرف گذاشته شده و هر انسان به نحوی با این دو عنصر ارتباط دارد و اگر تولید نداشته باشد در بخش مصرف حتمآ نقش دارد.پس تفاوت زیادی بین زن و مرد در بخش اقتصاد وجود ندارد و چون هر دو انسان اند به قسم یکسان باید هر دو را در بخش اقتصاد موثر دانست.و هیچ گاه مرد را نسبت به زن ترجیع ندهیم، چرا که زنان هم میتوانند در بهترین عرصه های زنده گی نقش داشته و پیشرفت های قابل ملاحظه ای را انجام دهند، و نه تنها در .اقتصاد خانواده حتی میتوانند در اقتصاد کشور مفید واقع شوند:نقش زن در اقتصاد خانواده را از دو زاویه ذیل بررسی میکنیم


از لحاظ درون خانه ای


 از لحاظ بیرون خانه ای


:از لحاظ درون خانه ای


در داخل خانه زن نقش فراوانی در اقتصاد خانواده دارد چون مدیریت مصرف که پیشتر از آن به حیثیکی از عناصر مهم اقتصاد نام بردیم بدست زن است.


اگر چه برخی از مردان هم این بخش را به عهده دارند، اما در واقع این زن است که مصرف خانه را تنظیم میکند، چون ولو عواید خانه بدست مرد هم باشد باز هم زن فرمانخرید این یا آن را صادر میکند و مرد خانه چاره جزا جرا ندارد.اگر مدیریت مصرف بدست زن تعلق گیرد از نظر شخصی خودم بهتر است، چون حس مسوولیت بیشتری به زنان ایجادمیشود اگر زن خود را مسوول بداند میتواند نحوه مصرف را به قسمی تنظیم کند که نه به شخصیت مدیریتی اش لطمه وارد گردد و نه هم کم بیآورد و مسوولانه مصرف میکند. ولی بر عکس اگر مدیریت مصرف خانه بدست زن نباشد در این صورت او خود را مسوول نمیداند و مسوولانه عمل نخواهد کرد.


از این رو مردان به خصوصآنانی که نقش کمتری به زنان در عرصه ی خانه میدهند باید متوجه باشند، که اگر زنان خواسته باشند و اراده کنند میتوانند ضربه های زیادی به اقتصاد خانه وارد سازند.


پس به تمام مردان توصیه میشود در این بخش با زنان سخت نگیرند که نفعی برای شان نخواهد داشت.:از لحاظ بیرون خانه ای


قوانین آن در اسلام و در کشور ما، زنان به مانند مردان حق ملکیت و سرمایه گذاری اقتصادی را در تمام عرصه ها دارند و میتوانند در بخش اقتصاد کار و فعالیت کنند.در آغاز تاریخ اسلام که از تولد رسول الله (ص) شروع میشود ما با زن فعالی در عرصه ای اقتصاد برمیخوریم که سرمایه دارترینزنان آن زمان بود و تمام سرمایه اش را در راه دعوت اسلام به مصرف رساند.


که این شخصیت والا و گرامی کسی جز حضرت بی بی خدیجه (مادرمومنان) نمیباشد. تجربه که از خدیجه کبری میگیریم این است که زن میتواند در بیرون از خانه هم یک عنصر اقتصادی فعال باشد.به امید اینکه تمام خانه ها پر از محبت و خوشی باشند و زنان بتوانند جایگاه اسلامی و انسانی خود را در جامعه بدست آورند و باعث پیشرفت وطن خود شوند.


تشکر٬


،خوانندگان گرامی


:برای دیدن مقاله های جدید و قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید 


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat 


 


 


 About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160