اتفاقاتی که ممکن است در روز بیفتد

Posted on at


اتفاقات از اصطلاح اتفاق به میان آمده که معنی آن با هم یکجا شدن را میگویند. زمانی چند وسیله یا واسطه به هم یکجا میشوند باعث به میان آمدن اتفاقات میگردد. انسان موجودی است که زنده گی آن هر لحظه با اتفاقات عجیب و غریب مواجه است شاید این اتفاقات طبیعی یا مصنوعی, خورد یا کلان, خوش آیند و یا ناخوش آیند, قصدی یا بی هدف باشد.


به عنوان مثال آنچه همه ی ما شاهد آن هستیم. جنجال های فامیلی از یک حرف. دو حرف بالاخره به نزاع بزرگی تبدیل میشود. شاید اگر یک حرف دو حرف نمیشد و یکی از اعضای فامیل کوتاه میامد این نزاع بزرگ به وقوع نمی پیوست. اگر انسان از اتفاقاتی که ممکن است در روز بیفتد با خبر باشد شاید اقدامات موثری را برای آن بگیرد در صورتی که اگر به نفعش باشد یا نقصش.اتفاقات زیادی در زنده گی روزمره ی ما انسان ها می افتد. از جمله اتفاقاتی که همه روزه ما شاهد آن هستیم و شاید هزاران بار در تمام دنیا این اتفاق بیفتد. تولد و مرگ میباشد, یک انسان بر اثر مرگ طبیعی یا مریضی که عاید حالش میشود می میرد و یا در گوشه ی دیگری از دنیا نوزادی متولد میگردد. که این خود نشان دهنده ی یک اتفاق بوده که هیچ شخصی مانع آن شده نمیتواند جز خداوند تبارک و تعالی.هر اتفاق به علت یا دلیلی به میان میآید, به گونه ی مثال حادثات ترافیکی موضوعی است که بارها تا به حال نظاره گر آن بودیم و ممکن هست در طول عمرمان زیاد به این شکل از حادثات رو به رو شویم. اما نمیشود از این شکل اتفاقات جلوگیری نمود فقط باید بی توجهی نکرد و دقیق تر راننده گی نمود. شاید اتفاقات غیر قابل پیش بینی مثل زلزله که نوعی از اتفاقات طبیعی بسیاری از خانه ها  تخریب میشود و خسارات زیادی به صاحبان منازل میرسد بهتر است قبلا در هلال احمر پس انداز نمایند تا در این هنگام بیمه ی آنان پرداخته شده تا در حد ممکن به فقر اقتصادی مواجه نشوند.ما روزانه شاهد اتفاقات زیادی هستیم و این اتفاقات شامل انسان ها, حیوانات, پرنده گان و خزنده گان, اشیا و حروف میشود. گاه انسان در رابطه به دیگران موجب اتفاقات خوب یا بد شده و یا حرف های یک شخص باعث اتفاقی میشود که گاه قابل قبول و گاه غیر قابل قبول میباشد.


و بالاخره میتوانیم بگوییم زند گی ما انسان ها هماره با اتفاقات خوب و بد همراست که باید در حد توان و در هر حال تدابیر روزانه را برای دفع آن داشته باشد و یا از آن پیشگیری نماید.عقیده حیدری


:برای دیدن مقاله جدید و قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool  About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160