تعلیم و تعلم در افغانستان

Posted on at


تعلیم و تعلم یکی از ابعاد مهم و اساسی در زندگی فردی و اجتماعی هر شخص میباشد. که اساس آن از نخستین محیط زندگی از همان روزهای اول زندگی یعنی تولد آغار میگردد. در این مرحله والدین و دیگر اعضای فامیل میتوانند نقش بارزی در زندگی فرزندشان ایفا نمایند. زیرا انسان در ابتدای زندگی یا همانا دوران طفولیت همانند کتابچه نقاشی سفید و پاک, عاری از هر گونه رنگ میباشد. این والدین هستند که نخستین خطوط رسامی را در زندگی یک انسان  ترسیم مینمایند. که زیبائی این نقاشی که همانا زندگی فرزندشان میباشد, وابسته به خلاقیت و سلیقه پدر و مادر دارد.ولی بعد از آن با قدم گذاشتن در محیط اکادمی رشد و ترویج علمی هر فرد وابسته به نظام تحصیلی کشورش میباشد. به هر اندازه ئیکه یک کشور از نظام تحصیلی خوب برخوردار باشد به همان پیمانه باشندگان آن سرزمین میتوانند سطح آگاهی شانرا بالا برده, در زمینه رشد و پیشرفت آن جامعه گامهای مؤثری بردارند. از لحاظ اقتصادی, سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و... کشورشان را به قله های ترقی سوق دهند.اما اگر این مسئله را در خود و دیگر اهالی سر زمین مان جستجو نمائیم, دیده میشود که ما منحیث باشندگان کشور اسلامی بنا به داشتن خانواده مسلمان از تعلیمات عالی در محیط خانواده گی خود که همانا زندگی در پرتو اسلام زندگی, با عزت و دور از هرگونه بی بندباری میباشد برخوردار هستیم. اما در محیط اکادمی مشکلات موجود در کشورمان تاثیرات منفی بر نظام تحصیلی کشور گذاشته. که این خلاء باعث ایجاد مشکلات از قبیل بیسوادی, رکود اقتصادی, فقر و بیکاری وغیره  در سرزمین مان گردیده. که تنها راه حل این چالش تلاش و پشت کار ما در راستای فراگرفتن آموزه های علمی میباشد.پس بیائید دست در دست هم داده اکنون که در آستانه سال نو و شروع سال تحصیلی جدید قرار داریم. کمر همت را بسته با آغاز سال تحصیلی جدید تصمیم قاطع گرفته, در راستای کسب علم و دانش از هیچگونه تلاش دریغ نورزیم. و بر تمام چالش های فراه روی نظام آموزشی افغانستان خاتمه بخشیده, کشور خود را به قله های رفیع علم و دانش برسانیم. و بر همه جهانیان ثابت نمائیم ما هم میتوانیم: قد علم نموده حرفی برای گفتن داشته باشیم.،خوانندگان گرامی


:برای خواندن مقاله های جدید و قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید 


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160