نگارش و دانش آموزان افغان، اقتصاد پایدار

Posted on at


نگارش یکی از راهکارهای مهم و مفید برای شکوفایی استعداد هاست.زیرا با نوشتن میتوان آنچه در ذهن داریم را بر روی کاغذ بیاوریم.بسا مشکلات فراوانی است که همواره با آن سر وکار داریم یا روزانه نظاره گر این مشکلات هستیم گاهی نمیتوان آنچه در ذهن است را بر زبان آورد و به ساده گی گفت چه زیباست هر آنچه که درذهن است را بنگاریم تا با این عمل  افکارمان را منعکس سازیم تا دیگران هم بخوانند.


کشورمان که همواره مکانی بوده برای مشکلات فراوان و درد های زیادی که هرروز عده ی کثیری از مردم سرزمینمان با آن دست و پنجه نرم میکنند گاهی دیگر راهی نداریم برای اینکه با همه ی هم وطنان غم دیده و کوشای خود همدردی کنیم واین بسیار مفید میباشد تا مشکلات جامعه ی کنونی را بر روی کاغذ بیاوریم.مکتب محجوبه هروی که کانونی است برای فعالیت شاگردان این هفته هم به ادامه ی فعالیت های قبلی سعی نمود تا شاگردان را تشویق به نوشتن عناوین و موضوعات جالب تری و از شاگردان خواسته شد٬ تا مشکلات جامعه را بیشتر مد نظر بگیرند و در رابطه با سختی ها و چالش هایی که جامعه ی افغانی با آن سرو کار دارد بنویسند.عناوینی با موضوعات نقش زنان در انتخابات پیش روی,چگونه یک شخص فعال باشیم,برای داشتن اقتصاد بهتر چه باید کرد و نقش رسانه ها در منعکس نمودن مشکلات جامعه این ها موضوعاتی بود که شاگردان برتری بعد از نگارش آن انتخاب شدند شاگردان کوشا و فعالی همچون مائده, مریم, رومیلا و پریسا.چیزی نمانده تا آغاز مکاتب و شاگردان و اساتید آماده گی خاصی میگیرند برای آغاز سال تحصیلی جدید. مکتب محجوبه هروی برای آغاز این سال تحصیلی برخی از فعالیت های مفیدی انجام میدهد تا شاگردان این مکتب سال تعلیمی مفیدی داشته باشند.


آموزش برنامه ی مفید مایکروسافت آفیس این هفته به پایان رسید و شاگردان حال دیگر در رابطه با این برنامه کدام مشکلی ندارند و به راحتی میتوانند مقالاتشان را در سایت های اجتماعی به اشتراک بگذارند تا همگان بخوانند وفعالیتشان را در سایت اجتماعی فلم انکس نسبت به هفته ی قبل بیشتر کنند.مشکلاتشان در رابطه با دیگر سایت های اجتماعی ترفیع گردید و نسبت به قبل شاگردان بسیار کوشا تر شدندو حال افکارشان نسبت به قبل وسیع تر مینویسند.از همه مهمتر اینکه میتوانند روز به روز کوشا شوند و فعالیت های خود را در جامعه یمان افزایش دهند.شاگردانی که از آغاز صنف به صورت فعال در صنف حاضر بودند معتقدند که حال نسبت به اوایل میتوانند زیباتر بنویسند و مقالاتی که در این سایت اجتماعی میگذارند موجب به وجود آمدن یک رقابت مثبت در بینشان شده و جای خرسندی است که حال هم زیباتر مینویسند و هم چنین مشکلات جامعه را به صورت واضح تر بیان میکنند.برای خواندن مقاله قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید: http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160