اهداف و وظایف من در زندگی برای آینده

Posted on at


هرگاه انسان هدفی داشته باشد مطمعأ به مقصد خود میرسد آینده خوبی را برای خود قرار میدهد و وظیفه خود را درزندگی بشناسد انسان هدفمند همیشه موفق بوده وراه رسیدن به هدف خود را از طریق وظیفه خود برای آینده مترقی کوشش میکند اهداف من در زندگی بسیار زیاد است ازجمله رسیدن به آینده که میخواهم یک نویسنده خوب ویک داکتر دندان خوب باشم٬ وظیفه ام را درقبال آینده کشورخود خوب انجام دهم وبرای رسیدن به اهدافم از همین حالا از یک جای کوچک توسط یک قلم پنسل آغاز به وظیفه برای,برای آینده ام تلاش میکنم.زندگی مشترک را آغاز کنم وظیفه دارم تا اطفالم را برای آینده بهترشان به مکتب و مسجد ودیگر کورسهای آموزش روان کنم. ومیخواهم یک کشور مترقی در جهان داشته باشم ویکی هم اینکه کتابی به چاپ برسانم تا دیگران من را بشناسند و ازکتابم استفاده کنند. 


بهشته باران


:برای خواندن مقاله قبلی من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool 


 About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160