دیگران را عوض کنید!!!

Posted on at


زمانی که با دیگران در مورد عقاید قدرت بخش صحبت میکنید عدۀ زیادی از آنها میگویند: امکان ندارد؛ اصلا چنین چیزی وجود ندارد کسی تا حال به این درجه نرسیده و....

اما هر کس در هر گروه سنی میتواند اول خود و بعد دیگران را عوض کند، برای بعضی این تغیر بسیار طولانی است، سالهای سال میگذرد تا درک کنند که آنچه بدان عقیده داشته اند جز یک خیال خام چیز دیگری نبوده و این در حالیست که آنان بهایی زیاد را در قبال این عقاید خام پرداخته اند.

معمولا تغیر بوجود آوردن در افراد مسن به مراتب مشکل تر است از جوانان، زیرا آنان انعطاف پذیری کمتری دارند نسبت به جوانان  آنها سالها با همین عقاید فعلی خود زندگی کرده اند، اما جوانان باید مفهوم این جمله را بدانند که« در معادلۀ زندگی هیچ وقت گذشته با آینده برابر نیست» . زیرا جریان زندگی به جلو حرکت میکند و نمیتوان در گذشتۀ خود باقی ماند.

مهمترین راه برای تغیر کردن این است که عقاید گذشتۀ خود را که مانع پیشرفت ماست را پیدا کنیم، سپس با این عقاید به آینده بروید و تصویر آینده خود را با همین عقاید مجسم کنید، مسلما این تصویری که میبینید آن چنان چیزی نیست که ما آرزویش را داریم؛ پس باید عقاید خود را تغیر داد، عقایدی مانند موفقیت بی پایان ، رسیدن به خواسته ها با علم و هنر، فتح قلۀ پیروزی و...را جایگزین عقاید پوچ و خام کرد.

اما اگر این بار خود را با این عقاید به دست آینده بسپاریم مسلماً آنها ما را در چنان قالبی  قرار خواهد داد که پر از شور و نشاط و انرژیست و لحظه لحظه زندگی ما سرشار از موفقیت خواهد بود.About the author

FatemaMaten

Fatema Maten was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 11th class. Interested to social media and writing.

Subscribe 0
160