نگاهی به فیلم پیتا به کارگردانی کیم کی دوک

Posted on at 


 


 


 


 


 


پیتا 
حروم زاده شیطانی که قربانیان خود را از دل فقیر ترین محله ها شکار می کند و با قرض و بیمه عمر زندگی را از انها می گیرد . زنی وارد زندگی شیطان می شود و ادعا می کند که مادر نادیده اوست . 
مادر خود را قربانی می کند تا مرد به زندگی بازگردد . 
پیتا روایت زندگی مردم کره جنوبی است که برای رسیدن به جهان اولی شدن قربانی می دهد . پول چیست ؟ مرگ چیست ؟ 
پولی که انسانها را فلج می کند و انها را به مرگ می کشاند . زندگی انسانهایی که در منجلاب مدرن شدن افتاده اند و برای مدرنیته قربانی می شوند . 
کیم کی دوک یک فیلم ساز جامعه شناس است . او انقدر در لایه های زندگی جامعه وارد می شود و عاطفه را به بازی میگیرد که نمی تواند جلوی اشک هایت را بگیری . 
ساختارهای جامعه ای فروپاشیده شده و چهارچوب های اخلاقی که خود را به پول می فروشند و مرگ را انتخاب می کنند . 
کارکترهایی که کیم کی دوک با انها واقعیتی تلخ را روایت می کند بینندگانی هستن که در فیلم انعکاس خود را می بینند . 
جامعه ای بیمار و در حال مرگ که فقط زن به ان می اموزد که از دست دادن خانواد چه ارزشی می تواند داشته باشد . 
مادر مقدسی که در تلاش برای بیدار کردن این روح بیمار دست به گذشت می زند زندگی صفر درجه 
کاوه ایریک
About the author

mohammadhasani

Kaveh Ayreek
Filmmaker and theater director living in Kabul

Subscribe 0
160