رسوم نوروزی

Posted on at


رسوم نوروزیجشن نوروزی قدامت تاریخی در کشور ما داشته ، قصه و روایت های متعددی سینه به سینه از نیاکان ما نسل به نسل انتقال پیدا کرده و تا اکنون ادامه دارد.

آنچه از گذشته ها تاکنون در میان مردم باقی مانده همانا رسم پاک کاری ، خرید لباس های جدید ، خوشی و خوش گذرانی مردم درشب سال نو.مردم را براین عقیده است هرگاه در شب سال نو غم و اندوه در دل جا داده شود تا اخیر سال با غم و اندوه سال سپری خواهد شد و هرگاه نخستین شب سال نو با خوشی و سرور  آغاز گردد آن را فال نیک پنداشته و تا اخیر سال بر موفقیت و کامیابی نایل خواهید آمد.


میله گل سرخ از اولین روز نوروز آغاز می گردد ، رفتن به شهر مزار شریف در میان مردم بیشتررفتن به میله گل سرخ مشهور است ، اما از این جشن تنها در شهر مزار شریف نه بل در شهرکابل در منطقه کارسه سخی نیزتجلیل می گردد.شماری از مردم به این باور اند زیارت که در کارته سخی  نظر گاه حضرت علی کرم الله وجهه می باشد و عده به این معتقد اند که گویا گذرگاه حضرت علی کرم الله وجهه در کارته سخی می باشد .اختلاف نظر های متعددی در این مورد وجوددارد با آن هم در ولایت (بلخ و کابل ) از این روز به گونه شایسته تجلیل به عمل می آید.


در شهرها در اولین  روز سال نو یا نوروز مردم در مندوی همان شهر  جهنده (توغ) مندوی را بالا می نماید و آن را به عنوان اینکه خداوند (ج) سال فراوانی و ارزانی را به مردم عنایت فرماید و این عمل را فال نیک می گیرند.
روایت های متعددی در رابطه به رسوم و عنعنه نوروزی درمیان مردم به ویژه زنان وجود دارد وقتی زنان به زدودن گرد و غبار در و دیوار و شستشوی لباس می پردازند در صورتیکه هوا بارانی و برفی باشد می گویند" خاله نوروزی پخته تکانی دارد و درهنگام گاز خوردن خود را به آب انداخته است" در صورتیکه هوا آفتابی باشد گفته می شود " خاله نوروزی در عین گاز خوردن خود را در خشکه انداخته است".

 


شماری از مردم در روز نوروز علاوه بر هفت میوه روت و یا کلچه خانگی در تنور می پزند و آن را به عنوان نذر سخی برای مهمانان پیشکش می نمایند . عدۀ از آن همه روت و کلچه به عنوان نذرانه به خانواده و اقارب شان بخش می نمایند ، اما عده دیگری فقط برای مهمانان که در خانه های شان به عنوان تبریکی نوروز می آیند پیشکش می نمایند و آن را به خانه های اقارب شان بخش نمی نمایند و به این عقیده اند که اگر این نذر را به خانه ها تقسیم نمایند گویا برکت از خانه های می پرد ( کم می شود) .خلاصه در رابطه به نوروز روایت ها و داستان های متعدد عنعنوی وجود دارد که نمی شود آن را در چند سطر خلاصه کرد.About the author

160