صحت ثروت است

Posted on at


صحت و سلامتی یک نعمت بزرگ است که خداوند بزرگ آنرا به بنده گان خود داده است انسان باید همیشه متوجه صحت و سلامتی خود باشد صحت انسان هم مانند دارایی و سرمایه او است همانطوریکه متوجه ثروت و دارایی خود است باید متوجه صحت وسلامتی خود نیز باشد.


صحت وسلامتی برای وجود یک فرد خیلی مهم و ضروری می باشد بخاطریکه اگر یک شخص مریض شود دوباره تداوی کردن آن بسیار سخت و مشکل می باشد و باید درد ها و رنج های زیادی را تحمل کندکه بسیار سخت است


  .


و هم اکنون در کشور ما افغانستان نسبت به دیگر کشور های جهان مریضی های گوناگون وزیادی پیدا شده است که تداوی کردن آن بسیار مشکل و سخت می باشد و حتی بسیاری از هموطنان ما از اثر این بیماری ها جان خود را از دست دادند و همچنین یکی از مشکلات دیکر اینست که امکانات صحیح هم در کشور ما وجود ندارد.


و برای اینکه مردم کشور ما به مریضی دچار نشوند باید متوجه صحت خویش باشند و به چیز های آلوده ییکه به صحت شان مضر است دست نزنند و به محیط زیست آلوده هم نروند و همچنین دود فابریکه ها هم به صحت مضر استو همچنین کشیدن سیگار،نصوار انداختن،دود سیگرت و غیره چیز ها از جمله موادی است که به بدن انسان خیلی مضر و خطرناک می باشد و باعث بوجود آمدن درد ها ومریضی های زیادی میشود که سیگار کشیدن باعث تخریب معده و دود آن باعث مسدود شدن لوله های تنفسی و شش ها می شود و همچنین نصوار انداختن باعث خرابی دندان و لثه های دندان می شود.ما باید همیشه از تمام نعمات که ایزد منان در اختیار ما قرار داده است بطور خوب استفاده نماییم و خداوند خود را شکر گذاری کنیم چرا که همیشه وقایه بهتر از معالجه است.About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160