لیسه (بین المللی ) نسوان تجربوی

Posted on at


 


لیسه (بین المللی ) نسوان تجربوی


 


لیسه نسوان تجروبوی یک لیسه دولتی با خصوصیات متفاوت با دیگر مکاتب دولتی میباشد . لیسه نسوان تجربوی در ابتدا با لیسه ذکور تجربوی یکجا بوده است وبنام لیسه تجربوی در سال 1348 تاسیس شده است نظر به کمبود مکان درسی در سال 1383 نظر به تلاش وپشت کار مسولین این لیسه وتوجه عمیق مقام محترم ریاست معارف هرات از بخش ذکور جدا وتامین مخروبه که فاقد همه امکانات از قبیل عدم اب نوشیدنی  برق   تشناب    فضای سبز  کمبود اوطاق درسی جابجا گردید


 


 


اولین مدیره این لیسه محترمه بصیره بصیرتخواه که توانست با دلسوزی  تلاش وپشت کار شبانه روزی با همت والای پرسنل تدریسی اداری وشاگردان عزیز بعضی امکانات اولیه را اماده سازد وتا اینکه در سال 1385 وزارت محترمه جلیله معارف هدایت دادند که انجومن اولیا ومربیان تشکیل شود که خوشبختانه به زود ترین فرست این انجومن از اولیایی دلسوز مهربان با پشت کار ومسولیت پذیری شروع به کار کرد


 


 


که امروز به لطف خدای بزرگ ومهربانی وکمک همگانی مکتب از نگاه ساخت وساز نظم ونسق صفایی سرسبزی وسویه درسی شاگردان از طرف مقامات ذیربط مکتب نمونه واول شناخته شده است در تمام افغانستان . وپرسنل اداری وتدریسی این لیسه قرار ذیل است یک نفر عامل دو معاون شش نفر سر معلم یک نفر مامور 103 نفر معلم 12 نفر امیر خدماتی در حدود 4000 شاگرد 71 شعبه درسی وهمچنان دارای کمیته اداری قوی لابراتوارهای مجهز کتابخانه فعال اطاق کمپیوتر زیبا دیپارت منت ها در بخشهای مختلف .


 


 


وهمچنان دارای اطاق کودک کمیته شاروالی قوی شورای شاگردان خوب وفعال همکاران دلسوز وطرز کار شفاف میباشند لیسه نسوان تجربوی یک فعال در تمام عرصه های تدریسی بوده وبا مدیر پر تلاش واستادان وشاگردان لایق وزحمت کش توانسته این مکتب را از حالت ابتدایی یعنی تمام اطاقهای مخروبه خیمه ها را به بهترین نحو اباد وزیبا بسازد صحن مکتب را از تمام خاک وگل تبدیل به چمن های سرسبز وزمین پاک ومنظم بسازد


 


 


توجه استادان به شاگردان از نظر درسی باعث شده است که هر سال متعلمین لایق وبا استعداد های نوین فارغ دهد این مکتب با فعالیت های زیاد که داست توانست در سال 1392 مقام والای را کسب کند یعنی در افغانستان توانسته مکتبی باشد بین المللی برای تمام مکاتب ومعارف افتخار ببخشد من با 9 سال تحصیل درین مکتب توانسته ام بهترین خاطرات وبهترین تجربیات را از استادان شاگردان بدست ارم باید ابراز کرد زحمت کشی استادان ومدیر این لیسه قابل تقدیر است


 


 


با سعی وتلاش مدیره این لیسه توانسته اماکن تفریحی برای اطفال کودکستان وصنوف پایین مهیا کند وبرای ورزشگاه های چون میدان بسکتبال ومیدان والیبال برای شاگردانش بطور کامل مهیا کند برای شاگردان در تمام عرصه ها ( کامپیوتر  اشپزخانه لابراتوارهای مجهز به تمام مضامین با نقاشی های زیبای توسط خود شاگردان برای نشان دادن وبروز رسانی استعداد های پنهان شاگردانش سعی وتلاش کرده است


 


 


 


به عنوان اخرین خاطره خوش واخرین سخن باید از ابراز کنم افتخار میکنم که از مکتبی چون لیسه (بین المللی ) نسوان تجربوی فارغ شده ام در کوشش این هستم تا از تجارب وزحمت کشی های استادانم به کشورم خدمتی کنم  ....


من فراموشت نمیکنم ....! About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 369
160