نخستین بارومندان فلم انکس به پول دیجیتالی

Posted on at


بیایید به جهان یک دختر دوازده ساله از افغانستان نگاهی بیندازیم که خلاف خواستش مجبور به ازدواج میگردد. ممکن است که او بتواند با استفاده از صنف های انترنتی که فلم انکس و سازمانهای دیگری مانند بنیاد بانوان انکس ساخته اند به انترنت دسترسی داشته باشد. او میتواند در رسانه های اجتماعی عضو شود, مقاله بنویسد و در مورد ویدیوها دیدگاه خود را بنویسد.او امتیاز ویژه میگیرد و درآمد کسب میکند, اما نمیتواند که به بانک برود و برای خود حساب بانکی جور کند. حتا اگر بتواند, محدودیت های بانکی بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان بیشتر درآمد او را خواهد گرفت. شبکه پرداخت پی پل(Paypal) در افغانستان کار نمیکند و بانکها هزینه بلند در انتقال های داخلی و خارجی میگیرند.


من در نیویورک نشسته ام و میتوانم با اجتماع فلم انکس که دربرگیرنده سه صدهزار کاربر ثبت شده از 245 کشور و منطقه جهان می باشد, در ارتباط باشم. از این میان حدود پنج هزار شان دختران مدرسه اند که بر اساس کار خود در تارنمای فلم انکس درآمدهای سخاوتمندانه ای بدست می آورند.من آنها را با استفاده از بلاگ ها و ویدیوهای شان میشناسم. احتمالا من آنها را بیشن از آنچه سازمان چیز (Chase) یا بانک سیتی (Citibank) مشتریان خود را میشناسند, میشناسم. اما اگر خواسته باشم که برای شان پول بفرستم, باید خود را تسلیم سیستم بانکی سنتی کنم که بیشتر درآمد شانرا خواهد گرفت و تقریبن از پول و درآمدی که شایسته آن اند برخوردار نخواهند شد.
About the author

160