چند تعداد افراد جهان به ورزش اهمیت میدهند..؟

Posted on at


 

همانطوریکه همه میدانیم ورزش ضامن صحت و سلامتی انسان میباشد و ورزش کردن یک فرد عادی را از خیلی مرض ها میتواند دور نگه دارد.

باید این را دانست که چند تعدادی از مردم جهان به ورزش های مختلف رو آورده اند و یا هم چند تعداد مردم ورزش مینمایند،در جهان انواع و اقسام ورزش های گوناگونی وجود دارد و هر رشته ورزشی از یک گوشه جهان با تاریخچه های مختلف بوجود آمده اند.

هر فعالیت انسان یک ورزش گفته میشود حتی کار کردن،کار کردن خود یک ورزش است و فعالیت داشتن در کار انسان را صحتمند نگه میدارد،ورزش های مختلفی وجود دارد مانند ورزش های آبی،ورزش های روی برف یا روی یخ،ورزش های خاکی ورزش هایی که روی چمن اجرا میشود مانند فوتبال،گولف و غیره و ورزش های که در جمنازیوم ها زیادتر در فصل های خزان و زمستان صورت میگیرد و غیره انواع ورزش میباشد که به گونه های مختلف انجام میگردد.

تقریبآ ازصد فیصد، هشتاد و سه فیصد مردم جهان ورزشکارند،شاید جالب باشد زیرا جهانی را که ما تصور میکنیم افرادی هستند که ورزش نمیکنند چگونه 83 فیصد آن ورزشکار است..؟ قسمی که گفته بودیم کار کردن نیز خود ورزش است پس اگر فردی ورزش نمیکند حتمآ ار میکند و فعالیتی را روزمره انجام میدهد پس همان فعالیت ها ورزش گفته میشود.

در کشور افغانستان طی چند سال اخیر مردم آشنایی زیاد با ورزش نداشتند و همچنان مربی های سابقه داری نبود تا ورزشکاران را درست به مقصد برساند و در مسابقات خارجی مقامی را کسب نمایند اما خوشبختانه چندین سال میشود که افغانها به ورزش زیادتر رو آورده اند و آشنایی زیادتری حاصل کرده اند و همچنان در مسابقات داخلی و خارجی رولی زیادی دارند و ورزشکاران مدال آور برای افغانستان شده اند و همچنان جای خوشحالیست که برای دختر خانم ها نیز زمینه ورزش فراهم گردیده است،یک نمونه آن کلب استقلال میباشد که برای بانوان سهولت های بسیاری را با همکاری شرکت ( فیلم انیکس ) فراهم نموده اند.انقریب مسابقات بانوان قوتبال شهر کابل نزدیک است به امید پیروزی و قهرمان شدن جوانان این تیم.

 

نویسنده:اسما ابراهیمی160