مردمان خرافاتی

Posted on at


مردمان خرافاتی


مردم هرات هنوز در خرافات به سر میبرند، نمیدانم این خرافات کی از این مملکت رخت خواهد بست. جالب اینجاست وقتی میگوی که کارتان خرافات هست ناراحت میشوند و میگویند تو به دین و مذهبمان توهین کردی. 


مادرکلان من که هفتاد سال بیشتر عمر دارد دندان درد شده بود و دندان درد اش ناشی از کهن سالی و خراب شدن دندانهایش بود و نیاز به دندان پزشک داشت تا دندان اش را کشیده یا مداوا کند، اما مردم میگفتن یک میخ را به زیارت درد دندان برده و به نیت شفای درد دندانهای بی بی به درخت ان زیارت بکوبید دندان اش خوب خواهد شد.   من به مادرم گفتم که این حرفها خرافاتی بیش نیست اما مادرم حرفای من را قبول نکرد، یک میخ برداشت رفتیم به زیارت درد دندان که واقع در کوچه بازارچه در شهر هرات میباشد.برایم بسیار جالب بود چون تا حالا ان زیارت را ندیده بودم وقتی چشمانم به ان درخت که بالای قبری بود افتاد اولین کلمه ای که از دهانم خارج شد " درخت بیچاره" بودمن به این عقیده بودم که شاید عده ای کمی از مردم در این خرافات ها غرق شده باشند اما وقتی به درخت نگاه کردم که هزاران میخ در ان کوبیده شده بود واقعا به این جامعه خرافاتی افسوس خوردم 


ما تا حدی عقب افتاده و خرافاتی هستیم که حتی نمیشود افکارمان را با مردمان کشورهای دیگه مقایسه کنیم، همیشه فکر میکردم فقط از لحاظ تکنالوژی عقب افتاده هستیم اما افسوس که حتی افکارمان هم قابل مقایسه نیست!! 


این تنها من نیستم که از این ناحیه رنج میبرم بلکه تمام نسل های اینده هم ازین ناحیه رنج خواهند برد زیرا والدین شان در چنین جامعه خرافاتی پرورش یافته اند و این عقاید از نسلی به نسل دیگر میراث میماند.


این ملت این کشور پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه عقاید پوچ از بین برود زیرا مبدا تمام این مشکلات همین خرافات و بدعت های هست که در دین اسلام بوجود امده.به امید روزی که مردم این خرافات را کنار گذاشته و کمی عاقلانه تر فکر کنند 


 


 About the author

Selfish

This is Selfish Banoo 18 years old, from Afghanistan.

Subscribe 0
160